7 Дек. 2018

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МО и структури пряко подчинени на министъра на отбраната при условията на Рамково споразумение № СПОР-26/04.10.2017 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-078
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 18.12.2018 г. (електронно подаване)
Сключен договор: УД 12-11/28.02.2019 г.
Сключени допълнителни споразумения:
ДС УД 12-68/27.09.2019 г.; ДС УД 12-23/23.03.2020 г.
Лице за контакт:
С. Тронкова, тел. 02 92 20689, e-mail: s.tronkova@mod.bg