Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOPO-2021-006 Изготвяне на оценки на движими вещи с общо предназначение в управление на Министерство на отбраната, с цел тяхната последваща търговска реализация Не се прилага
MO-DOPO-2021-003 Поддръжка на АИС „Документооборот” и АИС „Документооборот за класифицирана информация” Не се прилага
MO-DOPO-2021-001 Извънгаранционна поддръжка и ремонт на системи „Видеоконтрол", „Контрол на достъпа", „Алармена система против проникване", „Система за видеонаблюдение - NFIU - М02 Не се прилага
MO-DOPO-2020-030 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на отбраната“ по РС № СПОР-27/21.11.2019 г. на ЦОП 00210-2019-0004
MO-DOPO-2020-029 Предоставяне на международни куриерски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната 00210-2019-0015
MO-DOPO-2020-028 Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната 00210-2019-0015
MO-DOPO-2020-027 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната 00210-2019-0015
МО-КМО-2020-008 "Доставка на перилни, почистващи и санитарно-хигиенни материали и препарати за нуждите на Комендантство-МО не се прилага
MO-DOPO-2020-020 Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерство на отбраната по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2020-026 Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за Министерство на отбраната 00210-2017-0013

Страници