Нормативни актове и документи

Наименование Изтегли Размер
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ № ОХ-113/31.01.2024 г. 4.14 MB
Изменение на МЗ № ОХ-602/18.07.2023 г. за изменение и допълнение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ № ОХ-753/15.08.2022 г., изм. с МЗ № ОХ-857/12.09.2022 г., изм. и доп. с МЗ № ОХ-602/ 18.07.2023 г. 475.65 KB
Изменение и допълнение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с M3 № ОХ - 753/15.08.2022 г., изм. с МЗ № ОХ - 857/12.09.2022 г. 241.43 KB
Заповед на министъра на отбраната, относно утвърждаване на ред за издаване на сертификати за суспендиране на вносни мита за определено въоръжение и военна екипировка за нуждите на въоръжените сили на РБ № ОХ-547/03.07.2023 г. 129.28 KB
Изменение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с M3 № ОХ - 753/15.08.2022 г. 353.47 KB
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ ОХ - 753/15.08.2022г. 4.83 MB
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ ОХ-573-29.06.2021г. 2.05 MB
Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ № ОХ-505/06.07.2020 г. 2.06 MB
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ № ОХ-1143/23.12.2019 г. 3.89 MB
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (март 2019 г.) 681.98 KB
Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки 460.59 KB
Закон за обществените поръчки 2.02 MB
Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ № ОХ-309/11.04.2018 г. 3.52 MB
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 15.04.2016 г. 579.03 KB
Вътрешни правила относно управление цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ № ОХ-741/26.09.2016 г. 3.4 MB
Закон за обществените поръчки 2016 г. 1.3 MB
Регламент (ЕО) №150/2003 на съвета от 21 януари 2003 г. за суспендиране на вносни мита върху определено въоръжение и военна екипировка 3.52 MB
Закон за обществените поръчки 2004 г. 11.3 MB