Всички документи по процедури за СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
се подават и приемат в работен ден от 9.00 до 12.00 или от 13.00 до 17.30 ч. на адрес:
гр. София, главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", ул. „Дякон Игнатий“ № 3 

 

 

Настоящият раздел съдържа текущите процедури на главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", публикувани след 01.10.2014 г.

 

 

Съобщения

  • На 28.05.2018 г. от 14:00 часа в сградата на Министерство на отбраната в гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 ще се извърши публично отваряне на постъпилите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на леки автомобили с нормална и повишена проходимост по обособени позиции.

     

    На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Заявки за присъствие се приемат до 17:30 часа на 25.05.2018 г. на имейл m.d.ivanova@mod.bg.

     

Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"