Завършили процедури на Комендантство - МО

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
МО-КМО-2021-009 "Доставка на перилни,почистващи и санитарно-хигиенни материали и препарати за нуждите на Комендантство-МО през 2021 г. - 2022 г." "Доставка на перилни,почистващи и санитарно-хигиенни материали и препарати за нуждите на Комендантство-МО през 2021 г. - 2022 г.
МО-КМО-2020-008 "Доставка на перилни, почистващи и санитарно-хигиенни материали и препарати за нуждите на Комендантство-МО не се прилага
МО-КМО-2020-007 „ПРИДОБИВАНЕ НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ С НОРМАЛНА ПРОХОДИМОСТ С ТЕХНИЧЕСКА ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 Т., УПОТРЕБЯВАН, ЗА НУЖДИТЕ НА КОМЕНДАНТСТВО-МО“ Не се прилага
МО-КМО-2019-006 "Поддръжка на кухненско оборудване и хладилна техника във ведомствения стол на МО" "Поддръжка на кухненско оборудване и хладилна техника във ведомствения стол на МО"
МО-КМО-2015-005 Поддръжка на кухненско оборудване и хладилна техника във ведомствения стол на Министерство на отбраната Не се прилага
МО-КМО-2015-004 "Доставка на опционална цифрова дискусионна система с вграден модул" Не се прилага
МО-КМО-2015-003 „Доставка на строителни и технически материали“ Не се прилага
MO-KMO-2015-002 „Доставка на хигиенни /перилни и почистващи/ и санитарни материали за нуждите на Комендантство–МО“ 9040738