Проучвания за изпълнители - Д ОПО

Кратко описание на проучването за изпълнителя
Доставка и монтаж на VSAT терминал