Проучвания за изпълнители

Кратко описание на проучването за изпълнителя
Доставка на система за придвижване под вода на бойни водолази