Пазарни проучавания

Кратко описание на пазарното проучаване
Изработване на мишена за ракетна и артилерийска стрелба (МРАС)