Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOPO-2024-004 Поддръжка и ремонт на системи за охрана и контрол на достъпа, видеонаблюдение, точно време, пожароизвестяване и пожарогасене във военно формирование 54770 - София Не се прилага
MO-DOPO-2024-003 Унищожаване на боеприпаси, елементи за тях, взривни вещества и пиротехнически изделия чрез контролирано взривяване/изгаряне Не се прилага
MO-DOPO-2024-002 Доставка, демонтаж и монтаж на климатизатори Не се прилага
MO-DOPO-2024-001 Техническа поддръжка и ремонт на Алармена система против проникване (АСПП), Система за контрол на физическия достъп (СКФД) и Системама за видеонаблюдение (СВ) защитаващи помещенията, където са разположени ресурсите на мрежата NATO BGR NS NOAN Не се прилага
MO-DOPO-2023-001 Поддържане работоспособността на Информационна система „Логистика на Българската армия (БА)“ не се прилага
MO-DOPO-2022-010 Техническа поддръжка на компютърна техника Не се прилага
MO-DOPO-2022-009 Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сградите на Министерството на отбраната, разположени в София Не се прилага
MO-DOPO-2022-008 Поддръжка и ремонт на система за топло и студозахранване, климатични и вентилационни инсталации на ВКЦ Не се прилага
MO-DOPO-2022-007 Доставка и монтаж на VSAT терминал Не се прилага
MO-DOPO-2022-006 Инкасиране на финансови средства за нуждите на Министерство на отбраната Не се прилага
MO-DOPO-2022-005 Извънгаранционна поддръжка и ремонт на системи "Видеоконтрол", "Контрол на достъпа", "Алармена система против проникване", "Система за видеонаблюдение-NFIU-МО2 Не се прилага
MO-DOPO-2022-004 Техническа поддръжка и ремонт на подсистема „Видеоконтрол“, подсистема „Контрол на достъпа“, подсистема „Пожароизвестяване“ и подсистема „Пожароизвестяване“ Не се прилага
MO-DOPO-2022-003 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на отбраната по РС на ЦОП: № СПОР-5/02.06.2020 г. 00210-2019-0025
MO-DOPO-2022-002 „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на отбраната“ по РС на ЦОП: № СПОР-6/02.06.2020 г. 00210-2019-0025
MO-DOPO-2022-001 „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на Министерството на отбраната“ по РС на ЦОП: № СПОР-7/03.06.2020 г. 00210-2019-0025
MO-DOPO-2021-018 Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на МО при условията на РС № СПОР-29/2019 00210-2018-0005
MO-DOPO-2021-017 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на отбраната“ по РС на ЦОП: № СПОР-27/21.11.2019 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2021-016 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната“ при условията на РС № СПОР-11/30.06.2020 г. 00210-2019-0015
MO-DOPO-2021-015 Поддръжка и ремонт на системи за охрана и контрол на достъпа, видеонаблюдение, точно време, пожароизвестяване и пожарогасене във военно формирование 54770- София Не се прилага
MO-DOPO-2021-014 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на Министерство на отбраната” при условията на РС № СПОР-28/21.11.2019 г. ( СПОР-28/2019 ) 00210-2019-0004

Страници