Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOPO-2022-004 Техническа поддръжка и ремонт на подсистема „Видеоконтрол“, подсистема „Контрол на достъпа“, подсистема „Пожароизвестяване“ и подсистема „Пожароизвестяване“ Не се прилага
MO-DOPO-2022-003 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на отбраната“ по РС на ЦОП: № СПОР-5/02.06.2020 г. 00210-2019-0025
MO-DOPO-2022-002 „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на отбраната“ по РС на ЦОП: № СПОР-6/02.06.2020 г. 00210-2019-0025
MO-DOPO-2022-001 „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на Министерството на отбраната“ по РС на ЦОП: № СПОР-7/03.06.2020 г. 00210-2019-0025
MO-DOPO-2021-018 Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на МО при условията на РС № СПОР-29/2019 00210-2018-0005
MO-DOPO-2021-017 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на отбраната“ по РС на ЦОП: № СПОР-27/21.11.2019 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2021-016 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната“ при условията на РС № СПОР-11/30.06.2020 г. 00210-2019-0015
MO-DOPO-2021-015 Поддръжка и ремонт на системи за охрана и контрол на достъпа, видеонаблюдение, точно време, пожароизвестяване и пожарогасене във военно формирование 54770- София Не се прилага
MO-DOPO-2021-014 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на Министерство на отбраната” при условията на РС № СПОР-28/21.11.2019 г. ( СПОР-28/2019 ) 00210-2019-0004
MO-DOPO-2021-011 „Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на отбраната” при условията на РС № СПОР-24/20.11.2019 г. ( СПОР-24/2019 ) 00210-2019-0004
MO-DOPO-2021-007 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на отбраната 00210-2019-0025
MO-DOPO-2021-013 Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на отбраната 00210-2019-0004
MO-DOPO-2021-012 „Доставка на мултимедийни проектори за нуждите на Министерство на отбраната” при условията на РС № СПОР-25/20.11.2019 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2021-010 Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за Министерство на отбраната при условията на РС на ЦОП № СПОР-7/15.03.2018 г. 00210-2017-0013
MO-DOPO-2021-009 "Доставка и монтаж на мека мебел за офиси на Министерство на отбраната“ при условията на РС № СПОР-9/15.03.2018 г. 00210-2017-0013
MO-DOPO-2021-008 "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на отбраната" при условията на РС на ЦОП № СПОР-6/02.06.2020 г. 00210-2019-0025
MO-DOPO-2021-005 Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерство на отбраната по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2021-004 „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на Министерството на отбраната“ по РС на ЦОП: № СПОР-7/03.06.2020 г. 00210-2019-0025
MO-DOPO-2021-006 Изготвяне на оценки на движими вещи с общо предназначение в управление на Министерство на отбраната, с цел тяхната последваща търговска реализация Не се прилага
MO-DOPO-2021-002 Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерството на отбраната 00210-2019-0027

Страници