Подаване на предложения, заявления, оферти за доставки и услуги

Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 или от 13.00 до 17.30 ч. на адрес:

гр. София, дирекция "Отбранителна аквизиция", ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5.

Настоящият раздел съдържа текущите процедури на дирекция "Отбранителна аквизиция", публикувани след 01.10.2014 г.

 

Съобщения

  • На 24.01.2020 г. от 14:00 часа, в дирекция „Отбранителна аквизиция“ на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5 ще се проведе публично заседание на комисията за отваряне на постъпилите заявления за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на боеприпаси“ по обособени позиции, както следва:
    Обособена позиция № 1 - 40 mm изстрел ВОГ-25;
    Обособена позиция № 2 – 7,62х51 mm снайперски патрон.

  • На 24.01.2020 г. от 10:00 часа в гр. София, сградата на дирекция „Отбранителна аквизиция“ -  МО на ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5-ти, ще се проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обувки цели полеви, летни”, открита с Решение № 25/21.03.2019 г.
    Представителите на участниците, които не са управители, да носят пълномощно за представляване на дружествата.

  • В дирекция „Отбранителна аквизиция се извършва пазарно проучване за „Интегрирана система за обмен на данни чрез TDL-LINK 11B между операторско работно място на зенитно-ракетен комплекс С-300 и пункт за управление“. Повече информация може да намерите на адрес: https://pp.mod.bg/PP-DOA-2020-001.

  • Оценяването на съответствието на обувни, шевни и трикотажни изделия с изискванията на договорите се извършва съгласно „Методика за оценяване на съответствието на готови изделия вещево имущество“ с рег. № МЖ 71.0108.19. Методика за оценяване на съответствието на готови изделия вещево имущество е качена  в профила на купувача, в раздел нормативни актове и документи на 06.08.2019 г.

Страници

Дирекция „Отбранителна аквизиция"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
MO-DOA-2019-096 Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на отбраната по РС на ЦОП: СПОР-29/22.11.2019 г. 06.01.2020 г. 00210-2018-0005
MO-DOA-2019-105 Извършване на проектиране на мобилни модули от състава на мобилната част на системата Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА 02.01.2020 г. 00164-2019-0060
MO-DOA-2019-069 Доставка на компютърна и копирна техника 31.12.2019 г. 00164-2019-0059
MO-DOA-2019-106 Доставка на безпилотни летателни системи по обособени позиции 30.12.2019 г. Не се прилага
MO-DOA-2019-012 Извънгаранционна поддръжка на навигационно оборудване по обособени позици - РС 30.12.2019 г. 00164-2019-0054
MO-DOA-2019-089 Извършване на основен ремонт (overhaul) на самолети L-39ZА, рамково споразумение 30.12.2019 г. 00164-2019-0056
MO-DOA-2019-087 Доставка на обувки по обособени позиции 30.12.2019 г. 00164-2019-0053
MO-DOA-2019-104 Доставка на материални средства и изделия за ядрена, химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е) - РС 30.12.2019 г. 00164-2019-0058
MO-DOA-2019-103 Доставка на оборудване за ядрена, химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е) 30.12.2019 г. 00164-2019-0057
MO-DOA-2019-085 Доставка на средства за противодействие на терористични заплахи 30.12.2019 г. 00164-2019-0055
MO-DOA-2019-102 Извършване на основен ремонт/КВР и увеличаване на назначения срок на служба на авиационни управляеми ракети (АУР), изделие 470-1 - рамково споразумение 27.12.2019 г. 00164-2019-0052
MO-DOA-2019-101 Поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника 23.12.2019 г. 00164-2019-0051
MO-DOA-2019-083 Доставка на Термовизионна приставка с монтажна релса тип ,,Пикатини” – дълга, за съвместно използване с оптически мерник NIGHTFORCE 2,5 - 10 х 32 - РС 18.12.2019 г. 00164-2019-0050
MO-DOA-2019-038 Доставка на оптични прибори 18.12.2019 г. 00164-2019-0049
MO-DOA-2019-077 Доставка на фланелка с яка и къс ръкав 16.12.2019 г. 00164-2019-0047
MO-DOA-2019-037 Доставка на дизел-редукторен агрегат "ДРА-210Б" - РС 12.12.2019 г. 00164-2019-0048
MO-DOA-2019-086 Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на отбраната“ по РС № СПОР-23/13.11.2019 г. 12.12.2019 г. 00210-2019-0012
MO-DOA-2019-090 Следгаранционна техническа поддръжка на система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА 09.12.2019 г. 00164-2019-0046
MO-DOA-2019-052 Сключване на рамково споразумение за доставка на вещево имущество по обособени позиции 06.12.2019 г. 00164-2019-0044
MO-DOA-2019-081 Транспортиране от Кралство Нидерландия на новопридобити кораби за ВМС 05.12.2019 г. 00164-2019-0045
MO-DOA-2019-072 Доставка на боеприпаси 21.11.2019 г. 00164-2019-0043
MO-DOA-2019-074 Доставка на бойна каска и бронежилетка за СВ – рамково споразумение 20.11.2019 г. 00164-2019-0042
MO-DOA-2019-082 Доставка и монтаж на климатизатори 06.11.2019 г. 9094306
MO-DOA-2019-079 Осигуряване летателната годност на самолет Ан-30 28.10.2019 г. 00164-2019-0041
MO-DOA-2019-080 Преоборудване на малък военен транспорт в минен заградител за ВМС 21.10.2019 г. 00164-2019-0039
MO-DOA-2019-054 Придобиване на активно оборудване за компютърни мрежи 07.10.2019 г. 00164-2019-0036
MO-DOA-2019-053 Сключване на рамково споразумение за доставка на лабораторна апаратура за лаборатории от трето ниво на контрол 04.10.2019 г. 00164-2019-0034
MO-DOA-2019-067 Сервизно поддържане на автомобилна техника 30.09.2019 г. 00164-2019-0031
MO-DOA-2019-076 Доставка на резервни части за радиолокационна техника (РЛТ) 27.09.2019 г. 00164-2019-0033
MO-DOA-2019-060 Доставка на средства за индивидуална балистична защита 26.09.2019 г. 00164-2019-0032
MO-DOA-2019-029 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитни мрежи Inmarsat, Iridium и Thuraya и в сателитна мрежа BGAN на сателитния оператор Inmarsat 19.09.2019 г. 00164-2019-0027
MO-DOA-2019-066 Застраховане със "Злополука и медицински разходи" на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, командировани в чужбина 16.09.2019 г. 00164-2019-0025
MO-DOA-2019-061 Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност" 16.09.2019 г. 00164-2019-0024
MO-DOA-2019-056 Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен самолет 13.09.2019 г. 00164-2019-0022
MO-DOA-2019-049 Сключване на рамкови споразумения за Интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS 565MB ”Panther” и AS 365 N3+ ”Dauphin” 12.07.2019 г. 00164-2019-0019
MO-DOA-2019-013 Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2020 г. 12.07.2019 г. 00164-2019-0017
MO-DOA-2019-026 Доставка на боеприпаси 01.07.2019 г. 00164-2019-0015
MO-DOA-2019-007 Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми 27.05.2019 г. 00164-2019-0010
MO-DOA-2019-031 Сервизно обслужване на газотурбинен двигател тип "ASTAZOU IV M1", рамково споразумение 22.05.2019 г. 00164-2019-0011
MO-DOA-2018-058 Доставка на обувки цели полеви, летни 25.03.2019 г. 00164-2019-0007