Подаване на предложения, заявления, оферти за доставки и услуги

Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 или от 13.00 до 17.30 ч. на адрес:

гр. София, дирекция "Отбранителна аквизиция", ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5.

Настоящият раздел съдържа текущите процедури на дирекция "Отбранителна аквизиция", публикувани след 01.10.2014 г.

 

Съобщения

Страници

Дирекция „Отбранителна аквизиция"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
MO-DOA-2019-082 Доставка и монтаж на климатизатори 06.11.2019 г. 9094306
MO-DOA-2019-079 Осигуряване летателната годност на самолет Ан-30 28.10.2019 г. 00164-2019-0041
MO-DOA-2019-080 Преоборудване на малък военен транспорт в минен заградител за ВМС 21.10.2019 г. 00164-2019-0039
MO-DOA-2019-078 Доставка на наградни знаци 08.10.2019 г. 9093229
MO-DOA-2019-054 Придобиване на активно оборудване за компютърни мрежи 07.10.2019 г. 00164-2019-0036
MO-DOA-2019-053 Сключване на рамково споразумение за доставка на лабораторна апаратура за лаборатории от трето ниво на контрол 04.10.2019 г. 00164-2019-0034
MO-DOA-2019-064 Борсова сделка за доставка на горива по обособени позиции 03.10.2019 г. 00164-2019-0037
MO-DOA-2019-067 Сервизно поддържане на автомобилна техника 30.09.2019 г. 00164-2019-0031
MO-DOA-2019-076 Доставка на резервни части за радиолокационна техника (РЛТ) 27.09.2019 г. 00164-2019-0033
MO-DOA-2019-060 Доставка на средства за индивидуална балистична защита 26.09.2019 г. 00164-2019-0032
MO-DOA-2019-062 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури пряко подчинени на министъра на отбраната по РС № СПОР-25/04.10.2017 г. 24.09.2019 г. 00210-2017-0004
MO-DOA-2019-063 Застраховане на контингентите на БА през 2020 г. - 2022 г. 24.09.2019 г. 00164-2019-0029
MO-DOA-2019-070 Предоставяне на електронно съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM (или еквивалентно/и) с национално покритие и специализирани доставки и услуги 24.09.2019 г. 00164-2019-0026
MO-DOA-2019-073 Техническа поддръжка на корабни радиолокационни станции на фрегати клас Е-71 - рамково споразумение 24.09.2019 г. 00164-2019-0030
MO-DOA-2019-032 Придобиване на късовълнова возима радиостанция 400W 19.09.2019 г. 00164-2019-0028
MO-DOA-2019-029 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитни мрежи Inmarsat, Iridium и Thuraya и в сателитна мрежа BGAN на сателитния оператор Inmarsat 19.09.2019 г. 00164-2019-0027
MO-DOA-2019-066 Застраховане със "Злополука и медицински разходи" на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, командировани в чужбина 16.09.2019 г. 00164-2019-0025
MO-DOA-2019-061 Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност" 16.09.2019 г. 00164-2019-0024
MO-DOA-2019-056 Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен самолет 13.09.2019 г. 00164-2019-0022
MO-DOA-2019-068 Ремонт на радиостанции "HARRIS" - рамково споразумение 12.09.2019 г. 00164-2019-0023
MO-DOA-2019-049 Сключване на рамкови споразумения за Интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS 565MB ”Panther” и AS 365 N3+ ”Dauphin” 12.07.2019 г. 00164-2019-0019
MO-DOA-2019-013 Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2020 г. 12.07.2019 г. 00164-2019-0017
MO-DOA-2019-026 Доставка на боеприпаси 01.07.2019 г. 00164-2019-0015
MO-DOA-2019-008 Сключване на рамкови споразумения за доставка на акумулаторни батерии 03.06.2019 г. 00164-2019-0012
MO-DOA-2019-007 Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми 27.05.2019 г. 00164-2019-0010
MO-DOA-2019-031 Сервизно обслужване на газотурбинен двигател тип "ASTAZOU IV M1", рамково споразумение 22.05.2019 г. 00164-2019-0011
MO-DOA-2018-058 Доставка на обувки цели полеви, летни 25.03.2019 г. 00164-2019-0007
MO-DOA-2019-011 Придобиване на модул за комуникационно-информационна поддръжка (КИП) на контингент 08.03.2019 г. 00164-2019-0006
MO-DOA-2019-005 Доставка на бойна каска и бронeжилетка БСЧ-IV – рамково споразумение 25.01.2019 г. 00164-2019-0003