НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

за откриване на парични гаранции по обществени поръчки, провеждани от Министерството на отбраната:
Банка: Българска народна банка (БНБ)
Адрес: София, пл. “Александър 1-ви” № 1
Получател: Дирекция “Финанси” - МО
IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01
BIC: BNBG BGSD

Телефони и адреси за връзка

Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“
ул. ''Иван Вазов'' №12 
тел. +359 2 92 20642, факс: +359 2 9515169
e-mail: dio@mod.bg

Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“
ул. „Дякон Игнатий“ №3
тел. +359 2 92 20702, факс: +359 2 988 06 11