22 Ноем. 2018

Консумативи и резервни части за хардуер

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-063
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: 06.12.2018 г. – 17:30 ч.
Стар номер на АОП: 9083397
Сключени договори:
УД 04-7/21.03.2019 г., УД 04-8/21.03.2019 г.
Лице за контакт:
 М. Венелинова, тел.: 02 92 20663, e-mail: m.venelinova@mod.bg
М. Бонев, e-mail: m.bonev@mod.bg