2 Ноем. 2023

Застраховка „Злополука“, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Файл: