23 Юли 2020

Застраховане със застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.20, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър на служители от МО при изпълнение на служебните им задължения по кадастъра

Файл: