31 Юли 2023

Застраховане със застраховка „Гражданска отговорност“, на длъжностите за военнослужещи и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската Армия, за причинени при или по повод изпълнение на служебните им задъ

Файл: