23 Юли 2020

Застраховане със застраховка „Гражданска отговорност“ на длъжностите за военнослужещи и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, за причинени при или по повод изпълнение на служебните им задължения, имуществ

Файл: