1 Авг. 2018

Застраховане срещу смърт и неработоспособност, вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението на българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка

Файл: