10 Септ. 2021

Застраховане на застроени недвижими имоти - публична държавна собственост със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия"

Покана за участие в директно възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.6 от Закона за обществените поръчки до: 

ЗАД "Армеец" АД

ЗАД " Алианц България"

ЗАД "Булстрад Виена Иншуриънс Груп"

"ДЗИ-ОЗ" ЕАД

ЗД "Лев Инс" АД

Описание: 
за допълнителна информация по процедурата, телефон за връзка: - 0885228679 - 02 9220788 Нина Иванова - началник отдел "Администриране и охрана на имоти"
Състояние на пазарното проучване: