1 Юли 2022

Застраховане на личния състав, техниката и имуществото на Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, участващи в задгранични мисии, операции във връзка с ангажиментите на Република България към НАТО, ООН, ЕС и други

Файл: