28 Авг. 2020

Застраховане на личния състав, автомобилната техника и имуществата от Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, които ще участват в международни учения

Файл: