28 Авг. 2020

Застраховане на личния състав, автомобилната техника и имуществата от Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, участващи в мисии във връзка с ангажиментите на Република България към ООН, НАТО, ЕС и други

Файл: