5 Авг. 2021

Заповед на министъра на отбраната, относно утвърждаване на ред за издаване на сертификати за суспендиране на вносни мита за определено въоръжение и военна екипировка за нуждите на въоръжените сили на РБ № ОХ-480/03.06.2021 г.