10 Май 2024

Заповед на министъра на отбраната, относно утвърждаване на ред за издаване на сертификати за суспендиране на вносни мита за определено въоръжение и военна екипировка за нуждите на въоръжените сили на РБ № ОХ-425/02.05.2024 г.