25 Авг. 2022

Заповед на министъра на отбраната, относно утвърждаване на ред за издаване на сертификати за суспендиране на вносни мита за определено въоръжение и военна екипировка за нуждите на въоръжените сили на РБ № ОХ-786/23.08.2022 г.