5 Юли 2023

Заповед на министъра на отбраната, относно утвърждаване на ред за издаване на сертификати за суспендиране на вносни мита за определено въоръжение и военна екипировка за нуждите на въоръжените сили на РБ № ОХ-547/03.07.2023 г.