12 Юли 2017

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-610/27.06.2017 г. за утвърждаване на ред за издаване на сертификати за суспендиране на вносни мита за определено въоръжение и военна екипировка за нуждите на въоръжените сили на Република България