23 Окт. 2018

Закон за обществените поръчки

Обн. ДВ бр.13 от 16 Февруари 2016 г., доп. ДВ бр.34 от 3 Май 2016 г., изм. и доп. ДВ бр.63 от 4 Август 2017 г., изм. ДВ бр.85 от 24 Октомври 2017 г., доп. ДВ бр.96 от 1 Декември 2017 г., изм. и доп. ДВ бр.102 от 22 Декември 2017 г., изм. ДВ бр.7 от 19 Януари 2018 г., изм. и доп. ДВ бр.15 от 16 Февруари 2018 г., доп. ДВ бр.17 от 23 Февруари 2018 г., доп. ДВ бр.24 от 16 Март 2018 г., доп. ДВ бр.30 от 3 Април 2018 г., изм. и доп. ДВ бр.49 от 12 Юни 2018 г., изм. ДВ бр.77 от 18 Септември 2018 г., доп. ДВ бр.80 от 28 Септември 2018 г., изм. и доп. ДВ бр.86 от 18 Октомври 2018 г., изм. ДВ бр.102 от 11 Декември 2018 г., изм. ДВ бр.105 от 18 Декември 2018 г., изм. и доп. ДВ бр.17 от 26 Февруари 2019 г.,изм. и доп. ДВ бр. 83 от 22 Октомври 2019 г.