15 Авг. 2022

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ ОХ-753/15.08.2022г.

Линк към изменение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с M3 № ОХ - 753/15.08.2022 г.: https://pp.mod.bg/izmenenie-na-vtreshni-pravila-za-upravlenie-na-cikla-na-obshchestvenite-porchki-obyaveni-s-m3-no-oh