15 Авг. 2022

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ ОХ - 753/15.08.2022г.

Линк към изменение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с M3 № ОХ-753/15.08.2022 г.: https://pp.mod.bg/izmenenie-na-vtreshni-pravila-za-upravlenie-na-cikla-na-obshchestvenite-porchki-obyaveni-s-m3-no-oh

Линк към изменение и допълнение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с M3 № ОХ-753/15.08.2022 г., изм с МЗ № ОХ-857/12.09.2023 г.: https://pp.mod.bg/izmenenie-i-doplnenie-na-vtreshni-pravila-za-upravlenie-na-cikla-na-obshchestvenite-porchki-obyaveni

Линк към Изменение на МЗ № ОХ-602/18.07.2023 г.: https://pp.mod.bg/izmenenie-na-mz-no-oh-60218072023-g-za-izmenenie-i-doplnenie-na-vtreshni-pravila-za-upravlenie-na