27 Септ. 2016

Вътрешни правила относно управление цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ № ОХ-741/26.09.2016 г.

Обявени с МЗ № ОХ-741/26.09.2016 г.