Настоящият раздел съдържа текущите процедури на дирекция "Управление на човешките ресурси", публикувани след 01.10.2014 г.

Процедурите, публикувани преди 01.10.2014 г., можете да намерите тук.

Текущи процедури на дирекция "Управление на човешките ресурси"