Технически спецификации - дирекция "Обществени поръчки в отбраната"

Наименование Изтегли Размер
Грес универсална литиева 343.71 KB
Етиленгликол 245.89 KB
Спирт етилов, ректификат 95,5% - за технически цели 256.06 KB
Течност спирачна за автомобили тип DOT-4 или еквивалентно 268.96 KB
Антифриз VW G 12 или еквивалентно 271.35 KB
Добавка тип AD BLUE или еквивалентно 244.51 KB
Течност за чистачки лятна 245.16 KB
Авиационен керосин Jet A-1 254.08 KB
Масло ATF тип DEXRON или еквивалентно 286.7 KB
Масло моторно SAE 20W40 или еквивалентнo, API CDSF 310.68 KB
Масло моторно за двутактови бензинови ДВГ 265.34 KB
Масло хидравлично по БДС ISO 11158 VG 22 HM или еквивалентно 275.82 KB
Масло с общо предназначение тип РЖ или еквивалентнo 242.34 KB
Обучение на администратори и потребители на криптографски средства, с право да провеждат обучение 155.12 KB
57-мм неуправляема авиационна ракета с кумулативно-осколъчно действие 287.07 KB
57-мм неуправляема авиационна ракета с осколъчно действие 258.88 KB
Товарен автомобил с повишена проходимост (ТАПП) с технически допустима максимална маса от 4 t до 6 t включително 536.06 KB
Товарен автомобил с повишена проходимост (ТАПП) с технически допустима максимална маса над 12 t 533.17 KB
Автомобилна гума 435/50 R19,5 171.92 KB
Сервизно поддържане за автомобилна техника 215.33 KB

Страници