Технически спецификации - дирекция "Обществени поръчки в отбраната"

Наименование Изтегли Размер
Масло за корабни дизелови двигатели, SAE 40 или еквивалентно/и 242.18 KB
Масло моторно SAE 5W-40 или еквивалентно/и, API CF/SN или еквивалентно/и 246.9 KB
Масло за корабни ДВГ, SAE 50 или еквивалентно/и 352.48 KB
Масло моторно за двутактови бензинови ДВГ 252.33 KB
Масло за извънбордови четиритактови бензинови ДВГ, SAE 10W-30 или еквивалентно/и 266.23 KB
Масло моторно SAE 10W-30 или еквивалентно/и, API CJ-4/SN или еквивалентно/и 264.77 KB
Масло моторно SAE 20W40 или еквивалентно/и, API CD/SF или еквивалентно/и 272.16 KB
Техническа поддръжка и ремонт на ISDN/IP автоматични телефонни централи „Ericsson” 1.06 MB
Техническа поддръжка и ремонт на ISDN/IP автоматични телефонни централи „Alcatel” 1.59 MB
Техническа поддръжка, обслужване и ремонт на хидроакустична система “TSM 2022 MkIII” на минни ловци, проект „Трипартит” 309.69 KB
Работен гащеризон 829.64 KB
Шапка поларена 335.99 KB
Сервизен модул за почистване на химически тоалетни 381.64 KB
Мобилна модулна гориво-зарядна станция 382.78 KB
Авиационна гума с размер 610х215 мод. 1 или еквивалентно/и 164.78 KB
Авиационна гума с размер 450х165, мод. 2 или еквивалентно/и 177.42 KB
Авиационна гума с размер 840х360, мод. 2А или еквивалентно/и 167.47 KB
Авиационна гума с размер 660х200, мод. 11А или еквивалентно/и 174.92 KB
Авиационна гума с размер 720x320 мод. 3A или еквивалентно/и 169.33 KB
Авиационна гума с размер 480х200 мод. 14A или еквивалентно/и 169.21 KB

Страници