Технически спецификации - дирекция "Обществени поръчки в отбраната"

Наименование Изтегли Размер
Награден знак „За достойнство и чест” 702.11 KB
Награден знак „За прослужени години в Българската армия” 1.26 MB
Награден знак „За отлична служба” 1.4 MB
Награден знак „За участие в мисия” 663.94 KB
Награден знак „За военна доблест” 897.79 KB
Награден знак „За вярна служба под знамената” 1.39 MB
Награден знак „За принос за сътрудничество” 800.89 KB
Награден знак „За доблестна служба” 988.77 KB
Награден знак „За принос към Министерство на отбраната” 729.36 KB
Почетен знак „Свети Георги“ 1.72 MB
Индустриална секционна врата 213.56 KB
60 mm минохвъргачка 384.74 KB
Тандемен кумулативен изстрел за тежка противотанкова гранатохвъргачка СПГ-9М 355.85 KB
Застраховка „Злополука“, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 258.55 KB
Застраховка „Злополука“, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 234.67 KB
Проектиране и изграждане на оптични кабелни линии и станционните части към тях и прилежащите комуникационно-информационни възли от състава на СКС на БА – II 2.88 MB
Изграждане на системи за физическа сигурност в обособен участък и помещения на в.ф. 28000-Граф Игнатиево 4.25 MB
Основен капитално-възстановителен ремонт (КВР) на спомагателни силови установки – ВСУ „САПФИР - 5” 186.93 KB
Наземна система за сателитна комуникация 425.14 KB
Комуникационно оборудване – защитни стени 2023 1.21 MB

Страници