Технически спецификации - дирекция "Обществени поръчки в отбраната"

Наименование Изтегли Размер
Масло компресорно L-DAB-DAC 220 или еквивалентно/и 199.96 KB
Масло за двигател, трансмисия и хидравлика STOU, SAE 10W-40 или еквивалентно/и 243.21 KB
Масло смазочно тип ОКБ 132-21 или еквивалентно/и 213.9 KB
Масло консервационно К-17 или еквивалентно/и 226.09 KB
Масло приборно тип МВП или еквивалентно/и 193.99 KB
Масло компресорно L-DAА 460 или еквивалентно/и 197.55 KB
Масло трансформаторно с АО (антиокислителна) присадка 226.82 KB
Масло с общо предназначение тип РЖ или еквивалентно/и 199.46 KB
Масло хидравлично Н-572 по ISO 11158 VG68 HM или еквивалентно/и 233.78 KB
Масло хидравлично по БДС ISO 11158 VG 100, HМ или еквивалентно/и 200.73 KB
Масло хидравлично тип МГЕ-4А или еквивалентно/и 199.98 KB
Масло хидравлично тип МГЕ-10А или еквивалентно/и 223.19 KB
Масло хидравлично (синтетично), HYDRAUNYCOIL FH-2 или еквивалентно/и 221.73 KB
Масло хидравлично тип FH-51 или еквивалентно/и 219.63 KB
Масло хидравлично тип FH-15 или еквивалентно/и или тип АМГ-10 или еквивалентно/и 233.78 KB
Масло ATF тип DEXRON ІІІ или еквивалентно/и 212.44 KB
Масло хидравлично Н-584 по БДС ISO 11158 VG 32 HM или еквивалентно/и 204.17 KB
Масло хидравлично по БДС ISO 11158 VG 22 HM или еквивалентно/и 199.98 KB
Масло трансмисионно 85W-140 или еквивалентно/и, API GL-5 или еквивалентно/и 257.33 KB
Масло трансмисионно тип ЦИАТИМ 208 или еквивалентно/и 196.82 KB

Страници