Технически спецификации - дирекция "Обществени поръчки в отбраната"

Наименование Изтегли Размер
Техническа поддръжка на компютърна техника – 2021 1.09 MB
Техническа поддръжка на светотехническа система на летище Безмер 1.39 MB
Поддържане работоспособността на информационна система „Логистика на БА“ 422.3 KB
Продажба на излишни, снети от употреба, продукти, свързани с отбраната в управление на МО, СКС, СВ, ВВС, ВМС, СКСО, КЛП И ККИПКО 264.83 KB
Комуникационно оборудване-2021 980.16 KB
Kриптографско средство за защита на национална класифицирана информация до ниво на класификация до „За служебно ползване“ включително 599.13 KB
Санитарен автомобил с нормална проходимост и оборудване тип С 1.34 MB
Санитарен автомобил с повишена проходимост и оборудване тип В 1.3 MB
Гориво-зарядна колонка 356.5 KB
Плочи с балистична защита 502.54 KB
Украса на строевите облекла за Българската армия 1.31 MB
Изграждане на системи за физическа сигурност в помещения на в. ф. 44320-Сенокос 1.62 MB
Изграждане системи за физическа сигурност в помещения на в. ф. 38010-Варна 2.52 MB
Тужурка в цвят бял за жени от ВМС (за костюм бял за военнослужещи жени) 673.18 KB
Костюм бял за мъже от ВМС (тужурка и панталон) 1.38 MB
Панталони в цветове бяло и охра за мъже от ВМС 1.02 MB
Панталони в цветове бяло и светла охра за жени от ВМС 787.12 KB
Кител в цвят бял за жени от ВМС (за костюм бял за военнослужещи жени) 724.61 KB
Костюм (кител и панталон) бял за военнослужещи мъже от ВМС 1.2 MB
Тактически водолазен костюм сух тип за специални операции-комплект 608.54 KB

Страници