Технически спецификации - дирекция "Обществени поръчки в отбраната"

Наименование Изтегли Размер
Масло ATF, MB-Approval 236.14 или еквивалентно/и 236.18 KB
Масло ATF, MB-Approval 236.3 или MB- Approval 236.7 или еквивалентно/и 270.35 KB
Масло трансмисионно MB-Approval 235.4, 75 W или еквивалентно/и 259.76 KB
Масло трансмисионно MB - Approval 235.0, 80W90 или еквивалентно/и 269.9 KB
Масло трансмисионно MB-Approval 235.8, 75W-90 или еквивалентно/и 252.97 KB
Масло трансмисионно MB-Approval 235.11 или еквивалентно/и 257.71 KB
Масло моторно MB-Approval 229.51, 5W-30 или еквивалентно/и 274.08 KB
Масло моторно MB-Approval 228.3, 10W-40 или еквивалентно/и 271.96 KB
Масло моторно MB-Approval 228.51, 10W-40 или еквивалентно/и 270.77 KB
Масло трансмисионно MB-Approval 235.10 или еквивалентно/и 256.76 KB
Масло моторно MB-Approval 228.5, 10W-40 или еквивалентно/и 273.4 KB
Масло моторно MB-Approval 228.3, 15W-40 или еквивалентно/и 270 KB
Украса на строевите облекла за Българската армия 1.51 MB
Немагнитен водолазен апарат с полузакрит цикъл на действие 658.29 KB
Водолазен апарат със затворена схема на дишане с увеличени възможности 488.15 KB
7,62х51 мм Снаиперски патрон 520.81 KB
Поддръжка и ремонт на мултифункционални устройства 955.27 KB
Чохъл за бойна каска 520.72 KB
Автомобилна гума 225/45 R18 всесезонна 179.73 KB
Автомобилна гума 315/70 R22,5 всесезонна 177.52 KB

Страници