Технически спецификации - дирекция "Обществени поръчки в отбраната"

Наименование Изтегли Размер
Лек автомобил с повишена проходимост (ЛАПП) с техническа допустима маса до 3,5 t тона включително (брой места за сядане 4+1) 395.3 KB
Колесен трактор с общо предназначение, с допълнително оборудване и прикачен инвентар 451.5 KB
Мобилно полигонно оборудване - комплект 557.83 KB
Застраховане на застроени недвижими имоти – публична държавна собственост в управление на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната със застраховки „Пожар“ и „Природни бедствия“ 165.86 KB
Подмяна на антенно-фидерни системи на вторични радари от състава на ВВС 438.89 KB
Изграждане на структурна кабелна система и системи за физическа сигурност в помещения на сгради № 51 и № 50 във ВР 1323, за в.ф. 26870-Варна и в.ф. 34410-Варна 1.49 MB
Извънгаранционна поддръжка на Стационарната комуникационна система на БА - „Странджа-2” 1.32 MB
Извънгаранционна техническа поддръжка на криптографски средства 488.29 KB
Преносим компютър – 2024/1 393.07 KB
Настолен компютър – 2024/1 361.41 KB
Криптографско средство за криптиране на гласови комуникации с аналогови и цифрови радиостанции 1.19 MB
Маршрутизатор с интегрирани услуги за КИВ 281.42 KB
Пилотка за матроси и курсанти от Военноморските сили 525.41 KB
Пилотка от вълнен плат за военнослужещи от Военноморските сили на Българската армия 631.77 KB
Пилотка светла охра за военнослужещи жени от Военноморските сили 558.3 KB
Пилотка светла охра за военнослужещи мъже от Военноморските сили 538.89 KB
Обувки цели полеви 360.4 KB
Украса на строевите облекла за Българската армия 1.37 MB
Пагони твърди и пагони-тунел твърди за ОВ, ВВС и ВМС 1.21 MB
Костюм униформен за военнослужещи жени от ВМС на БА 974.61 KB

Страници