Технически спецификации - дирекция "Обществени поръчки в отбраната"

Наименование Изтегли Размер
76x636 mm изстрел с практически снаряд с трасьор (ТР-Т) 324.61 KB
76x636 mm изстрел с практически снаряд (ТР) 313.15 KB
76x636 mm изстрел с полу-бронебоен осколочен снаряд с увеличено разстояние (SAPHE-ER) 403.88 KB
76x636 mm изстрел с полу-бронебоен осколочен снаряд (SAPHE) 392.43 KB
76x636 mm изстрел с осколочен снаряд (НЕ) 390.21 KB
35x228 mm изстрел с практически снаряд с трасьор (ТР-Т) 328.55 KB
35x228 mm изстрел с практически снаряд (ТР) 327.65 KB
35x228 mm изстрел с полубронебоен осколочно-запалителен трасиращ снаряд (SAPHEI-T) 367.52 KB
35x228 mm изстрел с осколочно-запалителен снаряд (HEI) 376.62 KB
35x228 mm изстрел с осколочен снаряд (AHEAD) 386.09 KB
Компенсаторна жилетка за регулиране на плавучестта и безопасността на водолаза, при използване на водолазен апарат със затворена схема на дишане за специални операции 416.11 KB
Доставка на зенитно - управляеми ракети MICA за зенитно-ракетен комплекс VL MICA 307.45 KB
Доставка на противокорабни крилати ракети „RBS-15 Мк.З“ за противокорабен ракетен комплекс „RBS-15 303.98 KB
Лиценз за офис пакет - стандартен 477.07 KB
Техническа поддръжка и ремонт на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS-и) 618.64 KB
Предоставяне на електронно съобщителни услуги в мрежа BGAN на сателитен оператор INMARSAT 197.09 KB
Доставка на телекомуникационни услуги в сателитните мрежи на Inmarsat, Iridium и Thuraya. 206.11 KB
Предоставяне на електронно съобщителни услуги (ЕСУ) чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM (или еквивалентно/и) с национално покритие и специализирани услуги и доставки 438.43 KB
Изграждане на структурна кабелна система и системи за физическа сигурност в помещения на в.ф. 52610-Долна Митрополия – ВВВУ „Георги Бенковски“ 4.42 MB
Изграждане на структурна кабелна система и алармена система против проникване в помещения на Националния военноисторически музей 2.18 MB

Страници