Завършили процедури на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“