Завършили процедури на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-GDInfrO-3-2015-006 „Ремонт на магазини в гр. София, ж.к. „Надежда“ до бл. 435“ 9042666
MO-GDInfrO-3-2015-005 „Изграждане на районен водопровод и комуникации във ВР 2295 - Варна“ 00164-2015-0024
MO-GDInfrO-3-2015-004 „Ремонт на хранителен блок във ВФ 22180 - Казанлък“ 00164-2015-0019
MO-GDInfrO-3-2015-003 Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22180 Казанлък“ 9041885
MO-GDInfrO-3-2015-002 „1214/АБТИ - Ремонт на покрив на сграда № 13 - склад за АБТИ във ВФ 28590 – Ресен“ Не се прилага
MO-GDInfrO-3-2015-001 „1036/МЗИ – Мълниезащитна инсталация на сграда № 47 – складове във военно формирование 22 980 – Горна Баня“ Не се прилага
MO-GDInfrO-2-2015-001 Охрана на имоти в управление на Министерство на отбраната 00164-2015-0014
MO-GDInfrO-4-2015-004 Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NFIU) по NSIP. Не се прилага
MO-GDInfrO-4-2015-003 Извършване на проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи, необходими за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NFIU) по NSIP Не се прилага
Преди 01.10.2014 г. „Строително-ремонтни работи на апартаменти в гр. София, ж.к. „Полигона” бл. 4 и бл. 6“ Преди 01.10.2014 г.

Страници