Завършили процедури на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-GDInfrO-3-2016-007 1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци 9056546
MO-GDInfrO-3-2016-006 Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора 9056535
MO-GDInfrO-3-2016-005 Изграждане на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия 00164-2016-0025
MO-GDInfrO-3-2016-004 Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 28 880 - Белене“ 9052619
MO-GDInfrO-3-2016-003 Ремонт на хранителен блок във ВФ 28880 -Белене 00164-2016-0011
MO-GDInfrO-3-2016-002 1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци 00164-2016-0010
MO-GDInfrO-3-2016-001 Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора 9052464
MO-GDInfrO-4-2015-007 Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP). 00164-2015-0051
MO-GDInfro-3-2015-010 „Основен ремонт на сгради с №№ 10, 16, 17, 18, 26, 28 и участък на ограда на войскови район 1415- Ямбол“ 9045549
MO-GDInfrO-4-2015-006 Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по NSIP. 00164-2015-0040

Страници