Завършили процедури на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-GDInfrO-3-2016-009 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ „1563/ГСМ - ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБНОВЯВАНЕ НА СТАЦИОНАРЕН СКЛАД ЗА ГСМ ВЪВ В.Ф. 24 490 – АСЕНОВГРАД“ ” 00164-2016-0044
MO-GDInfrO-3-2016-008 Ремонт на работни хангари 185 – ТЕЧ и 183 – ТЕЧ във военно формирование 26 030 - Безмер 00164-2016-0043
MO-GDInfrO-3-2016-007 1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци 9056546
MO-GDInfrO-3-2016-006 Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора 9056535
MO-GDInfrO-3-2016-005 Изграждане на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия 00164-2016-0025
MO-GDInfrO-3-2016-004 Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 28 880 - Белене“ 9052619
MO-GDInfrO-3-2016-003 Ремонт на хранителен блок във ВФ 28880 -Белене 00164-2016-0011
MO-GDInfrO-3-2016-002 1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци 00164-2016-0010
MO-GDInfrO-3-2016-001 Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора 9052464
MO-GDInfrO-4-2015-007 Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP). 00164-2015-0051

Страници