Завършили процедури на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Преди 01.10.2014 г. „Строително-ремонтни работи на апартаменти в гр. София, ж.к. „Полигона” бл. 4 и бл. 6“ Преди 01.10.2014 г.
Преди 01.10.2014 г. Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на проект 3АF31019 „Сграда за личния състав на транспортна авиация” в авиобаза Безмер 00164-2013-0065
Преди 01.10.2014 г. „1192/Изграждане на хранилище за временно съхранение на елементи и източници на йонизиращи лъчения във ВР 1192, в. ф. 22 960 - Царева Ливада“ – консултантска услуга Преди 01.10.2014 г.
Преди 01.10.2014 г. 1192/Изграждане на хранилище за временно съхранение на елементи и източници на йонизиращи лъчения във ВР 1192, в. ф. 22 960 - Царева Ливада - СМР Преди 01.10.2014 г.
Преди 01.10.2014 г. Текущо поддържане на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и местостоянки за за самолети във военно формирование 28 000 - Граф Игнатиево (рамково споразумение) Преди 01.10.2014 г.
MO-GDInfrO-4-2015-002 Избор на изпълнител на строително-монтажни работи с цел адаптиране на инфраструктурата за разполагане на Националния мобилен комуникационен модул на НАТО (DCM-F) по проект 3HQ31001 по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) 00164-2015-0008
MO-GDInfrO-4-2015-001 Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за проект 9CM80092-04 по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) 00164-2015-0007
Преди 01.10.2014 г. Строително-ремонтни работи на апартаменти в гр. Казанлък и гр. Пловдив Преди 01.10.2014 г.
Преди 01.10.2014 г. Упражняване на строителен надзор по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за обект: „Строително-ремонтни работи на апартаменти в гр. София, ж.к. „Полигона” бл. 4 и бл. 6“ Преди 01.10.2014 г.
Преди 01.10.2014 г. Строително-ремонтни работи на обект „1001/П - Частичен ремонт на покрива на сградата на МО, ул. „Дякон Игнатий” № 3, гр.София” Преди 01.10.2014 г.
MO-GDInfrO-3-2014-002 Авариен ремонт на терасите на жилищна сграда на ул."Немирович Данченко" №6, София Не се прилага
Публикувана на 30.09.2014 г. 1535/Щ - Ремонт за укрепване (премахване) на пергола на сграда № 18 - Щаб на В.Ф. 32 990 – Пловдив Не се прилага
Публикувана-24.09.2014 г. обект: "1036/Г – Газификация на войскови район 1036 – Горна Баня за военно формирование 28 610 - София" 00164-2014-0026
MO-GDInfrO-3-2014-001 „Изместване на трафопост във военно общежитие „5-ти километър“ – гр. София“ 9035983
Преди 01.10.2014 г. „Ремонт на канализационни и отоплителни тръби от вертикални клонове във военно общежитие „Пети километър“, бул. „Цариградско шосе“ № 111“ Не се прилага

Страници