Завършили процедури на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-GDInfrO-3-2017-002 Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора 9066232
MO-GDInfrO-3-2017-001 1057/„Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци” 9066228
MO-GDInfrO-3-2016-012 1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци 9059780
MO-GDInfrO-3-2016-011 Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора Не се прилага
MO-GDInfrO-3-2016-010 „1915/Изграждане на нови сгради и ремонт на сграден фонд в Специализиран учебен център „Црънча”. 00164-2016-0049
MO-GDInfrO-3-2016-009 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ „1563/ГСМ - ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБНОВЯВАНЕ НА СТАЦИОНАРЕН СКЛАД ЗА ГСМ ВЪВ В.Ф. 24 490 – АСЕНОВГРАД“ ” 00164-2016-0044
MO-GDInfrO-3-2016-008 Ремонт на работни хангари 185 – ТЕЧ и 183 – ТЕЧ във военно формирование 26 030 - Безмер 00164-2016-0043
MO-GDInfrO-3-2016-007 1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци 9056546
MO-GDInfrO-3-2016-006 Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора 9056535
MO-GDInfrO-3-2016-005 Изграждане на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия 00164-2016-0025

Страници