Информация за процедурите, публикувани преди 01.10.2014 г., можете да намерите тук.

Завършили процедури на дирекция „Отбранителна аквизиция"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2015-092 Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са предмет на рамковите споразумения на ЦООП (ПМС №112 от 04.06.2010 г.) Не се прилага
MO-DIO-2015-091 Доставка на изделия за поддържане и разширение на мрежа Не се прилага
MO-DIO-2015-089 Застраховане със застраховки - "Злополука" на военнослужещите и цивилните служители, "Гражданска отговорност", "Щети на имущество" и "Професионална отговорност" 00164-2015-0064
Преди 01.10.2014 г. Услуги по изпълнение на планови инспекции и ремонти на двигатели Allison 250-C20J 00164-2013-0013
Не се прилага Абонамент за преса за 2016 г. Не се прилага
MO-DIO-2015-087 Борсова сделка за доставка на горива 00164-2015-0063
MO-DIO-2015-088 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за автомобили” по сключено рамково споразумение № СПОР-460/18.11.2015 г. от ЦООП 00210-2015-0012
MO-DIO-2015-086 Сервизно поддържане на автомобилна техника 00164-2015-0062
MO-DIO-2015-085 Доставка на парашутна система тип „Летящо крило“ за приземяване в цел Не се изисква
Не се прилага Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия" на застроените недвижими имоти - публична държавна собственост Не се прилага
MO-DIO-2015-084 Доизграждане и развитие на Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти (АМСПО) по стандарт ТЕТРА. 00164-2015-0061
MO-DIO-2015-083 Доставка на спирачни парашутни системи ПТК-29СК или еквивалент – рамково споразумение 00164-2015-0060
MO-DIO-2015-082 Разработване на конструктивно-технологична документация за бойна бронирана машина за механизирано отделение Не се прилага
MO-DIO-2015-081 Доставка на актуална версия за поддръжка на специализиран софтуер за създаване на специализирани карти - MKAD Не се прилага
MO-DIO-2015-080 Утилизиране/ унищожаване на боеприпаси, елементи за тях, взривни вещества и пиротехнически изделия, чрез контролирано изгаряне/взривяване 00164-2015-0059
MO-DIO-2015-079 Доставка на актуална версия за поддръжка на специализиран софтуер за създаване на специализирани карти - АКСТЪР. Не се прилага
MO-DIO-2015-078 Поддръжка на копирна техника 00164-2015-0058
MO-DIO-2015-077 Доставка на бойни бронирани колесни машини, отговарящи на изискванията посочени в Техническа спецификация ТС В 12.1995.14 - ВО и Изменение на Техническа спецификация ТС В 12.1995.14 - ВО, приложени към документацията за участие. 00164-2015-0057
Не се прилага Придобиване на кораби "Second hand" - лизингови вноски Не се прилага
MO-DIO-2015-076 Доставка на резервни части за зенитно-ракетна техника Не се прилага

Страници