Информация за процедурите, публикувани преди 01.10.2014 г., можете да намерите тук.

Завършили процедури на дирекция „Отбранителна аквизиция"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOA-2016-021 Доставка на Въглища кафяви каменни 00164-2016-0014
MO-DOA-2016-005 Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата в МПС“ за 2017 г. 00164-2016-0013
MO-DOA-2016-004 Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия със застраховка „Каско“ за 2017 г. 00164-2016-0012
MO-DOA-2016-019 Допълнителни ремонтни дейности по дефектация на базов миночистач „Прибой“, с бордови номер 63 00164-2016-0009
MO-DOA-2016-020 Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сгради на Министерството на отбраната разположени в гр. София Не се прилага
MO-DOA-2016-017 Доставка на полеви обувки и маратонки за мисии 00164-2016-0008
MO-DOA-2016-015 „Доставка на раници многофункционални, ръкавици кожено плетени без пръсти, ръкавици защитни, термоспален чувал и колан текстилен - черен“, по пет обособени позиции. 00164-2016-0007
MO-DOA-2016-016 Доставка на спортна екипировка за мисии и друго вещево имущество за БА по обособени позиции 00164-2016-0006
MO-DOA-2016-018 Доставка на Авиационни гуми за самолети Ан-2Т и вертолети Ми-17 и Ми-24 не се прилага
MO-DOA-2016-014 Комплексна доставка на украса за полевите облекла пустинен тип и тип ОВ за мисии не се прилага
MO-DOA-2016-011 Зареждане с гориво по договора за установяване на режима „Открито небе" Не се прилага
MO-DOA-2016-010 Доставка на авиационни спасителни пояси Не се прилага
MO-DOA-2016-006 Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление на Военно окръжие – Пловдив 00164-2016-0005
Преди 01.10.2014 Невъоръжена охрана на освободени войскови имоти в управление на Министерство на отбраната 00164-2012-0042
MO-DOA-2016-003 Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущество на контингентите от БА, участващи в задгранични операции в Косово, Босна и Херцеговина и Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА 00164-2016-0004
MO-DOA-2016-009 Доставка на „скенер с листоподаващо устройство“, „скенер“ и „преносим компютър (УЛТРАБУК)“ 00164-2016-0003
MO-DOA-2016-008 Плащане на лицензи, обновяване на софтуера и следгаранционна поддръжка на Полева инструментална система за тренировки DEPLOYABLE INSTRUMENTED TRAINING SYSTEM (DITS) 00164-2016-0002
MO-DOA-2016-007 Извършване на космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на ЦАТИП „Змейово” и представяне на информация от него на създадената за тази цел WEB страница 9050254
MO-DOA-2016-002 Доставка на бронирана високопроходима автомобилна техника, доставка и монтаж на комуникационно-информационна техника за бронирана високопроходима автомобилна техника 00164-2016-0001
MO-DOA-2016-001 Изработка и доставка на инструментална екипировка и образци на наградни знаци 9049437

Страници