Информация за процедурите, публикувани преди 01.10.2014 г., можете да намерите тук.

Завършили процедури на дирекция „Отбранителна аквизиция"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOA-2016-041 Доставка на "Въглища кафяви каменни" 00164-2016-0033
MO-DOA-2016-039 Създаване на мишенна обстановка за извършване на тренировки и стрелби с екипажи от изтребителната авиация (ИА) и разчети от зенитно-ракетни войски (ЗРВ) 00164-2016-0032
MO-DOA-2016-038 Доставка на полеви обувки и маратонки по обособени позиции 00164-2016-0031
MO-DOA-2016-033 Застраховане на мисии в Косово, Босна и Херцеговина и Афганистан. 00164-2016-0030
MO-DOA-2016-037 Доставка на рециклирана копирна хартия Не се прилага
MO-DOA-2016-035 Сключване на рамково споразумение за доков ремонт на кораби от състава на ВМС за проекти 130, 250, 650, 106К, клас Е-71, клас „Флауер“ и спасителен кораб „Протео“ 00164-2016-0029
MO-DOA-2016-036 Доставка на горива за нуждите на БА 00164-2016-0028
MO-DOA-2016-032 Доставка на комплект лопати опашен винт за вертолети Ми-17 00164-2016-0027
MO-DOA-2016-034 Доставка на нови и рециклирани автобуси 00164-2016-0026
Преди 01.10.2014 Ремонт и поддръжка на комуникационно-информационна техника Преди 01.10.2014
MO-DOA-2016-030 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и специализирани доставки и услуги 00164-2016-0023
MO-DOA-2016-031 Ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP автоматични телефонни централи на Министерство на отбраната и Българската армия 00164-2016-0024
MO-DOA-2016-029 Извършване на доставка на кутии на самолетните агрегати КСА-2 за самолет МиГ-29 00164-2016-0021
MO-DOA-2016-027 Извършване на доставка на двигатели РД-33, сер. 2, за самолет МиГ-29 00164-2016-0020
MO-DOA-2016-028 Извършване на доставка на резервни части и консумативи за самолети МиГ-29 00164-2016-0022
MO-DOA-2016-026 „Доставка на пликове и бланки“ по РС СПОР 417/02.10.2015 г. на ЦООП 00210-2015-0004
MO-DOA-2016-025 Допълнителни ремонтни дейности по дефектация на фрегата „Дръзки“ с бордови номер 41 00164-2016-0017
MO-DOA-2016-024 Допълнителни ремонтни дейности по дефектация на фрегата „Верни“, с бордови номер 42 00164-2016-0016
MO-DOA-2016-023 Доставка на резервни части за зенитно-ракетна техника 00164-2016-0015
MO-DOA-2016-022 Публикуване на обяви на Министерство на отбраната в национален и регионален печат 9052664

Страници