Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2014-007 „Следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух /АИСККАВ/” съгласно Техническа спецификация ТС Л 03.1862.14 9035310
MO-DIO-2014-006 Доставка на „Система за управление и архивиране на електронна поща” 9035252
Преди 01.10.2014 г. Публикуване на обяви на Министерството на отбраната в централен и регионален печат: УД 12-4/2014 9024310
Преди 01.10.2014 г. Доков ремонт на базов миночистач „Шквал“ с бордови № 62: УД 12-33/2014 00164-2014-0003
Преди 01.10.2014 г. Индивидуален договор за „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса”: УД 11-2/2014 00210-2013-0004
Преди 01.10.2014 г. Индивидуален договор за „Доставка на нерециклирана копирна хартия”: УД 11-5/2014 00210-2013-0004
Преди 01.10.2014 г. Индивидуален договор за „Доставка на рециклирана копирна хартия”: УД 11-3/2014 00210-2013-0004
Преди 01.10.2014 г. Доставка на пликове и бланки: УД 11-4/2014 00210-2013-0015
MO-DIO-2014-005 Комплексна доставка на оригинални тонери за печатащи устройства 9035170
Преди 01.10.2014 г. Доставка на канцеларски материали: УД 11-1/2014 00210-2013-0015
Преди 01.10.2014 г. Възстановяване на летателната годност и осигуряване на експлоатацията на вертолети Ми-17 - рамково споразумение 00164-2014-0004
Преди 01.10.2014 г. Доставка на хранителни продукти, посуда за еднократна употреба и чували за еднократна употреба: УД 05-5/2012 и УД 05-6/2012 00164-2010-0055
Преди 01.10.2014 г. Доставка на въглища кафяви каменни: УД 05-3/2014 00164-2014-0011
MO-DIO-2014-004 Доставка на горива за нуждите на БА и МО 00164-2014-0029
Публикувана-27.08.2014 г. Доставка и инсталация на хардуер и базов софтуер необходими за работата на обновената АИС „е-Документооборот” 00164-2014-0024
Публикувана -27.08.2014 г. Абонаментна поддръжка и ремонт на асансьорна техника: УД 12-54/2014 и УД 12-55/2014 00164-2014-0023
Преди 01.10.2014 г. Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства”, в изпълнение на сключено Рамково споразумение от ЦООП № С-15/03.10.2012 г.: УД 12-40/2014 00210-2012-0010
MO-DIO-2014-003 Сключване на рамково споразумение по обособени позиции за доставка на полеви облекла по две обособени позиции 00164-2014-0028
Преди 01.10.2014 г. Индивидуален договор за „Доставка на рециклирана копирна хартия”, във връзка със сключено рамково споразумение от ЦООП № С-36/22.10.2013 г.: УД 11-6/2014 00210-2013-0004
Преди 01.10.2014 г. Борсова сделка за доставка на горива: борсови договори № 492, 493, 494, 495, 496 и 505/2014 00164-2014-0019

Страници