Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Преди 01.10.2014 Доставка на принтери лазерни и лазерни мултифункционални устройства Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитните мрежи на INMARSAT, IRDIUM И THURAYA Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддръжка на компютърна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Услуга за следгаранционна поддръжка на комуникационни и информационни системи: УД 04-8/2014 Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Цялостна поддръжка на копирна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Пощенски и куриерски услуги за нуждите на централната администрация 00164-2012-0052
Преди 01.10.2014 Доставка на спирачни парашутни системи за самолети МиГ-21 00164-2010-0034
Преди 01.10.2014 Интегрирана логистична поддръжка на самолети “Pilatus” PC-9M и PC-12/45 00164-2013-0044
МО-DIO-2014-014 Доставка и монтаж на модул за спътникова свръзка в мрежата Inmarsat Fleet Broadband 500 Не се прилага
MO-DIO-2014-013 Допълнителни дейности на базов миночистач „Шквал“ с бордови номер 62 00164-2014-0031
Преди 01.10.2014 г. Доставка на 7,62 мм Самозарядна карабина „Симонов“ с ИКЗ, ремонтен ЗИП за 7,62 мм Самозарядна карабина „Симонов“и групов комплект ЗИП за 7,62 мм Самозарядна карабина „Симонов“ Преди 01.10.2014
MO-DIO-2014-012 Ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP автоматични телефонни централи (АТЦ) тип Siemens Hicom 00164-2014-0030
MO-DIO-2014-011 Интегрирана логистична поддръжка на двигатели "MAKILA" за вертолети AS 532 AL "COUGAR" 00164-2012-0028
MO-DIO-2014-010 Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми: УД 03-14/2014 и УД 03-15/2014 00164-2014-0015
Преди 01.10.2014 г. Доставка на автомобилно гориво доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили - по рамково споразумение № С-8/27.08.2012 г., сключено от ЦООП. 12.11.2012 г.: УД 06-7/2012 00210-2012-0009
Преди 01.10.2014 г. Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки по рамково споразумение № С-17/03.10.2012 г. на ЦООП - УД 12-39/2014 00210-2012-0010
Преди 01.10.2014 г. Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с търговска марка Hewlett Packard по рамково споразумение № С-16/03.10.2012 г. на ЦООП: УД 12-43/2014 Не се прилага
Преди 01.10.2014 г. Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на военно формирование 26940 – Змейово – Стара Загора: УД 12-41/2014 00164-2014-0006
MO-DIO-2014-009 Доставка на "Лабораторна апаратура за анализ на ГСМ", монтаж и обучение 00164-2014-0027

Страници