Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Преди 01.10.2014 Застраховка на личния състав със "Злополука" и "Медицински разходи", на автомобилната техника със застраховка "Каско" и имуществото със застраховка "Карго", "Пожар и природни бедствия" и "Щети на имущество" 00164-2014-0010
Преди 01.10.2014 Застраховка на личния състав, автомобилна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Застраховане на личния състав, имущество и автомобилна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Застраховка "Злополука и медицински разходи вследствие на злополука и/или акутно заболяване" 00164-2013-0061
Преди 01.10.2014 Застрахова със застраховки "Злополуки" и "Медицински разходи", на автомобилнта техника със застраховка "Каско" и "Щети на имущество" Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Устни и писмени преводи на документи, несъдържащи класифицирана информация Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Услуги по ремонт на многофункционални бинокуляри 00164-2014-0009
Преди 01.10.2014 Приемане и съхранение на излишни движими вещи Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддръжка на АИС "Документооборот" и АИС "Документооборот за класифицирана информация" 00164-2013-0027
Преди 01.10.2014 Абонаментна поддръжка и аварийно обслужване на асансьорни уредби Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на плигон "Змейово" и предоставяне на информация на WEB страница Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Ремонт и поддръжка на техника, в т.ч. монитори, принтери, мултимедийна техника и комуникационна техника 00164-2013-0046
Преди 01.10.2014 Ушиване на униформени облекла по поръчка Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитна система Inmarsat и обучение 00164-2013-0043
Преди 01.10.2014 Електронни съобщителни услуги Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Следгаранционна техническа поддръжка на ПИКИС Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на настолни компютри Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на преносими компютри, цветни лазерни принтери, скенери и непрекъсваеми токозахранващи устройства: Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на принтери лазерни и лазерни мултифункционални устройства Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитните мрежи на INMARSAT, IRDIUM И THURAYA Преди 01.10.2014

Страници