Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Преди 01.10.2014 Доставка на патрони 7,62 мм обр. 1943 г. - халосен със загъвка Преди 01.10.2014
Публикувана-09.10.2013 Сключване на рамково споразумение за 60 месеца за техническа поддръжка на корабни радиолокационни станции на фрегати клас Е-71 00164-2013-0054
Публикувана-22.12.2011 Сключване на рамково споразумение за възстановяване на летателната годност на самолети L-39ZA и осигуряване на експлоатацията им. 00164-2011-0083
Публикувана-01.03.2012 Сключване на рамкови споразумения за срок от 48 месеца за изпълнение на следните самостоятелно обособени позиции: 1. Рамково споразумение за доставки на бойни каски за сухопътните войски. 2. Рамково споразумение за доставки на бронежилетки БСЧ IV и модули 00164-2012-0007
MO-DIO-2014-024 Ремонт на стационарен подземен резервоар № 22 във военно формирование 28930 – Брацигово 9037257
Публикувана-31.01.2014 Разработване и внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни по проект, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 00164-2014-0001
MO-DIO-2014-023 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитните мрежи на Inmarsat, Iridium и Thuraya 00164-2014-0036
MO-DIO-2014-018 Извършване на устни и писмени преводи на документи и материали несъдържащи класифицирана информация 9037187
MO-DIO-2014-022 Доставка на пагони твърди и пагони-тунел твърди за ОВ, ВВС и ВМС 00164-2014-0035
Публикувана-18.07.2014 Надграждане на АИС „Документооборот” към АИС „е-Документооборот”-уеб-базирана версия 00164-2014-0020
Публикувана-07.08.2013 Поддръжка на ГИС (географска информационна система) софтуер за информационна система за управление на войсковите имоти Не се прилага
MO-DIO-2014-021 Абонамент за преса за 2015 година” за български и чуждестранни печатни издания за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Не се прилага
MO-DIO-2014-020 Придобиване на лек автомобил с нормална проходимост 9036967
Публикувана-19.11.2013 Доставка на телефонни централи 00164-2013-0057
Публикувана-30.04.2014 г. Сключване на задължителни застраховки на ППС от автопарка на БА за военните формирования пряко подчинени на МО за 2015 г. 00164-2014-0005
Публикувана-28.08.2014 г. Сключване на рамково споразумение за доставка на полушуби кожени за мъже и полушуби кожени за жени 00164-2014-0025
MO-DIO-2014-017 Застраховки "Злополука", "Гражданска отговорност", "Щети на имущество" 00164-2014-0034
Преди 01.10.2014 Телеграфо-пощенски разходи Преди 01.10.2014
Публикувана-27.06.2014 Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии 00164-2014-0014
MO-DIO-2014-016 Доставка на комуникационно - информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана информация 00164-2014-0033

Страници