Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Преди 01.10.2014 Поддръжка на АИС "Документооборот" и АИС "Документооборот за класифицирана информация" 00164-2013-0027
Преди 01.10.2014 Абонаментна поддръжка и аварийно обслужване на асансьорни уредби Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на плигон "Змейово" и предоставяне на информация на WEB страница Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Ремонт и поддръжка на техника, в т.ч. монитори, принтери, мултимедийна техника и комуникационна техника 00164-2013-0046
Преди 01.10.2014 Ушиване на униформени облекла по поръчка Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитна система Inmarsat и обучение 00164-2013-0043
Преди 01.10.2014 Електронни съобщителни услуги Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Следгаранционна техническа поддръжка на ПИКИС Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на настолни компютри Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на преносими компютри, цветни лазерни принтери, скенери и непрекъсваеми токозахранващи устройства: Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на принтери лазерни и лазерни мултифункционални устройства Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитните мрежи на INMARSAT, IRDIUM И THURAYA Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддръжка на компютърна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Услуга за следгаранционна поддръжка на комуникационни и информационни системи: УД 04-8/2014 Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Цялостна поддръжка на копирна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Пощенски и куриерски услуги за нуждите на централната администрация 00164-2012-0052
Преди 01.10.2014 Доставка на спирачни парашутни системи за самолети МиГ-21 00164-2010-0034
Преди 01.10.2014 Интегрирана логистична поддръжка на самолети “Pilatus” PC-9M и PC-12/45 00164-2013-0044
МО-DIO-2014-014 Доставка и монтаж на модул за спътникова свръзка в мрежата Inmarsat Fleet Broadband 500 Не се прилага

Страници