Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Преди 01.10.2014 Доставка на топлинна енергия за обект 1013/Е Полигона намиращ се на бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2, гр. София. 00164-2013-0011
Преди 01.10.2014 Доставка на имущество за самолети МиГ-29 Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Обувки зимни полеви пустинен тип и Обувки летни полеви, пустинен тип Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддръжка на софтуер и хардуер на КИС на Военен команден център Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Актуализация и поддръжка на софтуер "Национален кодификационен инструмент "БУЛКОД" 00164-2011-0074
Преди 01.10.2014 Доставка на резервни части и консумативи за вертолети Bell-206 B3 за възстановяване на летателната годност на вертолетите 00164-2013-0053
Преди 01.10.2014 г. Научноизследователска дейност по разработването на полеви камуфлажни облекла и доставка на опитни образци облекла 00164-2008-0058
Преди 01.10.2014 Доставка на авиационни ленти и консумативи за тях Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на телекомуникационни услуги в мрежата на сателитния оператор INMARSAT 00164-2011-0008
MO-DIO-2014-026 Одит на проект: „Подобряване на административното обслужване на гражданите и администрацията на МО, чрез ъпгрейд на АИС „Документооборот” към АИС „е-Документооборот” 9037737
МО-DIO-2014-025 Компютърна, периферна техника и UPS 00164-2014-0037
Публикувана-26.06.2014 Доставка на спортна екипировка за мисии и друго вещево имущество за БА по обособени позиции 00164-2014-0013
Преди 01.10.2014 Полеви облекла тип ОВ за мисии Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Чорапи памучни черни и чорапи вълнени Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддръжка на пълна техническа изправност на автоматичните телефонни централи Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Интегрирана логистична поддръжка на самолети "Спартан" Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Осигряване експлоатацията на МиГ-29 Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддържане на пълна техническа изправност на телекомуникационно оборудване от типа АТЦ Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Извършване на услуга и доставки за поддържане на комуникационно оборудване Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 г. Сключване на рамково споразумение за доставка на авиационни акумулаторни батерии 12 САМ 28 00164-2010-0026

Страници