Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Публикувана-13.02.2013 г. Изготвяне на документации, всяка включваща техническо задание/спецификация, за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнението на дейности по проект, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 9012159
MO-DIO-2015-006 Рамково споразумение за „Доставка на резервни части за радиолокационни станции от основния компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на радиолокационни запитвачи MSR 2000 I“ 00164-2015-0004
Публикувана-29.05.2013 Сключване на застраховка „Каско” на ППС от автопарка на БА и военните формирования, пряко подчинени на МО през 2014 г. УД 15-8/2013 00164-2013-0023
MO-DIO-2015-004 Публикуване на обяви на Министерството на отбраната в централен и регионален печат 9038402
MO-DIO-2015-003 Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии, съответстващи на конкретни технически спецификации, разделени в 9 обособени позиции. 00164-2015-0003
MO-DIO-2015-002 Ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерството на отбраната - военни общежития.” и „Доставка, демонтаж и монтаж на индивидуални разпределители 00164-2015-0002
Преди 01.10.2014 Полеви облекла за мисии пустинен тип Преди 01.10.2014
Публикувана-30.06.2014 г. Сключване на рамково/и споразумение/я за „Интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS 565 MB „Panther”. 00164-2014-0017
Преди 01.10.2014 Доставка на природен газ за поделение 48430 - Стара Загора. 00164-2011-0007
Публикувана-25.08.2014 Анализ на Споразумение за уреждане на задължения № УД-03-26/27.06.2011г. между Министерството на отбраната и компания ЮРОКОПТЕР – Франция и Договор за гаранционен депозит № УД-03-3/13.01.2006г., 00164-2014-0022
Преди 01.10.2014 Доставка на обикновени пистолети SIG SAUER Преди 01.10.2014
MO-DIO-2015-001 Сервизно поддържане на автомобилна техника 00164-2015-0001
Публикувана-27.03.2013 Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите” и застраховка „Злополука на местата в МПС” на ППС от автопарка на БА и военните формирования пряко подчинени на МО за 2014 г. 00164-2013-0012
Преди 01.10.2014 Доставка на топлинна енергия за обект 1013/Е Полигона намиращ се на бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2, гр. София. 00164-2013-0011
Преди 01.10.2014 Доставка на имущество за самолети МиГ-29 Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Обувки зимни полеви пустинен тип и Обувки летни полеви, пустинен тип Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддръжка на софтуер и хардуер на КИС на Военен команден център Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Актуализация и поддръжка на софтуер "Национален кодификационен инструмент "БУЛКОД" 00164-2011-0074
Преди 01.10.2014 Доставка на резервни части и консумативи за вертолети Bell-206 B3 за възстановяване на летателната годност на вертолетите 00164-2013-0053
Преди 01.10.2014 г. Научноизследователска дейност по разработването на полеви камуфлажни облекла и доставка на опитни образци облекла 00164-2008-0058

Страници