Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2015-013 Следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух /АИСККАВ/” съгласно Техническа спецификация ТС Л 03.1862.14 9040064
MO-DIO-2015-014 Извършване на космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на полигон „Змейово” и представяне на информация от него на създадената за тази цел WEB страница Не се прилага
MO-DIO-2015-012 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитните мрежи на Inmarsat, Iridium и Thuraya 9040026
MO-DIO-2015-011 Абонаментна поддръжка на водогрейни котли 9039927
Публикувана на 22.11.2013 Услуга за застраховане с предмет, включващ четири самостоятелно обособени позиции: 00164-2013-0058
MO-DIO-2015-009 Доставка на автомобилни гуми – рамково споразумение 00164-2015-0009
MO-DIO-2015-007 Абонаментно поддържане и ремонт на асансьорна техника 00164-2015-0006
MO-DIO-2015-005 Придобиване на системно програмно осигуряване и хардуер за функционирането на Информационната система“ по проект, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 00164-2015-0005
Публикувана-02.09.2011 г. Застраховане на личния състав, автомобилната техника и имуществото на формирования от Българската армия - сухопътни, военновъздушни, военноморски и инженерни, които ще участват в международни учения от 2012 г. до 2014 г. 00164-2011-0043
Публикувана-13.02.2013 г. Изготвяне на документации, всяка включваща техническо задание/спецификация, за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнението на дейности по проект, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 9012159
MO-DIO-2015-006 Рамково споразумение за „Доставка на резервни части за радиолокационни станции от основния компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на радиолокационни запитвачи MSR 2000 I“ 00164-2015-0004
Публикувана-29.05.2013 Сключване на застраховка „Каско” на ППС от автопарка на БА и военните формирования, пряко подчинени на МО през 2014 г. УД 15-8/2013 00164-2013-0023
MO-DIO-2015-004 Публикуване на обяви на Министерството на отбраната в централен и регионален печат 9038402
MO-DIO-2015-003 Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии, съответстващи на конкретни технически спецификации, разделени в 9 обособени позиции. 00164-2015-0003
MO-DIO-2015-002 Ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерството на отбраната - военни общежития.” и „Доставка, демонтаж и монтаж на индивидуални разпределители 00164-2015-0002
Преди 01.10.2014 Полеви облекла за мисии пустинен тип Преди 01.10.2014
Публикувана-30.06.2014 г. Сключване на рамково/и споразумение/я за „Интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS 565 MB „Panther”. 00164-2014-0017
Преди 01.10.2014 Доставка на природен газ за поделение 48430 - Стара Загора. 00164-2011-0007
Публикувана-25.08.2014 Анализ на Споразумение за уреждане на задължения № УД-03-26/27.06.2011г. между Министерството на отбраната и компания ЮРОКОПТЕР – Франция и Договор за гаранционен депозит № УД-03-3/13.01.2006г., 00164-2014-0022
Преди 01.10.2014 Доставка на обикновени пистолети SIG SAUER Преди 01.10.2014

Страници