Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
МО-DIO-2014-025 Компютърна, периферна техника и UPS 00164-2014-0037
Публикувана-26.06.2014 Доставка на спортна екипировка за мисии и друго вещево имущество за БА по обособени позиции 00164-2014-0013
Преди 01.10.2014 Полеви облекла тип ОВ за мисии Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Чорапи памучни черни и чорапи вълнени Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддръжка на пълна техническа изправност на автоматичните телефонни централи Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Интегрирана логистична поддръжка на самолети "Спартан" Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Осигряване експлоатацията на МиГ-29 Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддържане на пълна техническа изправност на телекомуникационно оборудване от типа АТЦ Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Извършване на услуга и доставки за поддържане на комуникационно оборудване Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 г. Сключване на рамково споразумение за доставка на авиационни акумулаторни батерии 12 САМ 28 00164-2010-0026
Преди 01.10.2014 Доставка на патрони 7,62 мм обр. 1943 г. - халосен със загъвка Преди 01.10.2014
Публикувана-09.10.2013 Сключване на рамково споразумение за 60 месеца за техническа поддръжка на корабни радиолокационни станции на фрегати клас Е-71 00164-2013-0054
Публикувана-22.12.2011 Сключване на рамково споразумение за възстановяване на летателната годност на самолети L-39ZA и осигуряване на експлоатацията им. 00164-2011-0083
Публикувана-01.03.2012 Сключване на рамкови споразумения за срок от 48 месеца за изпълнение на следните самостоятелно обособени позиции: 1. Рамково споразумение за доставки на бойни каски за сухопътните войски. 2. Рамково споразумение за доставки на бронежилетки БСЧ IV и модули 00164-2012-0007
MO-DIO-2014-024 Ремонт на стационарен подземен резервоар № 22 във военно формирование 28930 – Брацигово 9037257
Публикувана-31.01.2014 Разработване и внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни по проект, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 00164-2014-0001
MO-DIO-2014-023 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитните мрежи на Inmarsat, Iridium и Thuraya 00164-2014-0036
MO-DIO-2014-018 Извършване на устни и писмени преводи на документи и материали несъдържащи класифицирана информация 9037187
MO-DIO-2014-022 Доставка на пагони твърди и пагони-тунел твърди за ОВ, ВВС и ВМС 00164-2014-0035
Публикувана-18.07.2014 Надграждане на АИС „Документооборот” към АИС „е-Документооборот”-уеб-базирана версия 00164-2014-0020

Страници