Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2015-029 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитните мрежи на Inmarsat, Iridium и Thuraya 9041952
MO-DIO-2015-028 Доставка на канцеларски материали при изискванията на рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0007
MO-DIO-2015-026 Обществената поръчка е с предмет: „Авариен доков ремонт и агрегатна подмяна на главни корабни двигатели и дизел-генератор на базов миночистач „Прибой“ с бордови номер 63“. 00164-2015-0018
MO-DIO-2015-024 Застраховане на пътните превозни средства (ППС) на министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия със застраховка „Каско” за 2016 г. 00164-2015-0017
MO-DIO-2015-023 Ушиване на униформено облекло 00164-2015-0015
Преди 01.10.2014 Доставка на десантна парашутна система с кръгъл купол и тип "Летящо крило" 00164-2013-0036
Преди 01.10.2014 Застраховка "Злополука и медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен асистанс" на краткосрочно командировани в чужбина 00164-2013-0061
Преди 01.10.2014 Извършване на сертификационенен процес на система за управление на околната среда, внедрена на полигон "Змеево" Преди 01.10.2014
MO-DIO-2015-022 Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки по РС СПОР 51/05.12.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0009
MO-DIO-2015-021 Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства“ по РС СПОР 47/03.11.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0009
MO-DIO-2015-020 Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марка Hewlett –Packard(Хюлет Пакард)“ по РС СПОР 46/03.11.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0009
MO-DIO-2015-019 Доставка на светещи парашутни мишени Не се изисква
MO-DIO-2015-010 Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на военно формирование 26940 – Змейово – Стара Загора 00164-2015-0013
MO-DIO-2015-018 Доставка на авиационни ленти и консумативи за тях – рамково споразумение 00164-2015-0012
MO-DIO-2015-015 Доставка на горива за нуждите на МО и БА чрез „ССБ“ АД 00164-2015-0011
MO-DIO-2015-017 Зареждане с гориво по договора за установяване на режима „Открито небе” Не се изисква
MO-DIO-2015-016 Застраховане на пътните превозни средства (ППС) на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата в МПС” за 2016 г. 00164-2015-0010
MO-DIO-2015-090 Възстановяване на летателната годност на 6 бр. вертолети Ми-24В 00164-2013-0015
MO-DIO-2015-013 Следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух /АИСККАВ/” съгласно Техническа спецификация ТС Л 03.1862.14 9040064
MO-DIO-2015-014 Извършване на космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на полигон „Змейово” и представяне на информация от него на създадената за тази цел WEB страница Не се прилага

Страници