Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Преди 01.10.2014 Извършване на сертификационенен процес на система за управление на околната среда, внедрена на полигон "Змеево" Преди 01.10.2014
MO-DIO-2015-022 Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки по РС СПОР 51/05.12.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0009
MO-DIO-2015-021 Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства“ по РС СПОР 47/03.11.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0009
MO-DIO-2015-020 Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марка Hewlett –Packard(Хюлет Пакард)“ по РС СПОР 46/03.11.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0009
MO-DIO-2015-019 Доставка на светещи парашутни мишени Не се изисква
MO-DIO-2015-010 Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на военно формирование 26940 – Змейово – Стара Загора 00164-2015-0013
MO-DIO-2015-018 Доставка на авиационни ленти и консумативи за тях – рамково споразумение 00164-2015-0012
MO-DIO-2015-015 Доставка на горива за нуждите на МО и БА чрез „ССБ“ АД 00164-2015-0011
MO-DIO-2015-017 Зареждане с гориво по договора за установяване на режима „Открито небе” Не се изисква
MO-DIO-2015-016 Застраховане на пътните превозни средства (ППС) на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата в МПС” за 2016 г. 00164-2015-0010
MO-DIO-2015-090 Възстановяване на летателната годност на 6 бр. вертолети Ми-24В 00164-2013-0015
MO-DIO-2015-013 Следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух /АИСККАВ/” съгласно Техническа спецификация ТС Л 03.1862.14 9040064
MO-DIO-2015-014 Извършване на космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на полигон „Змейово” и представяне на информация от него на създадената за тази цел WEB страница Не се прилага
MO-DIO-2015-012 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитните мрежи на Inmarsat, Iridium и Thuraya 9040026
MO-DIO-2015-011 Абонаментна поддръжка на водогрейни котли 9039927
Публикувана на 22.11.2013 Услуга за застраховане с предмет, включващ четири самостоятелно обособени позиции: 00164-2013-0058
MO-DIO-2015-009 Доставка на автомобилни гуми – рамково споразумение 00164-2015-0009
MO-DIO-2015-007 Абонаментно поддържане и ремонт на асансьорна техника 00164-2015-0006
MO-DIO-2015-005 Придобиване на системно програмно осигуряване и хардуер за функционирането на Информационната система“ по проект, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 00164-2015-0005
Публикувана-02.09.2011 г. Застраховане на личния състав, автомобилната техника и имуществото на формирования от Българската армия - сухопътни, военновъздушни, военноморски и инженерни, които ще участват в международни учения от 2012 г. до 2014 г. 00164-2011-0043

Страници