Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2015-049 Доставка на компактен прибор за нощно виждане - Монокуляр Не се прилага
MO-DIO-2015-048 Пазарно проучване на единични пазарни цени на номенклатури от техническа спецификация ТС С 93.0996.11 Не се изисква
MO-DIO-2015-046 Техническа поддръжка на компютърна техника Не се прилага
MO-DIO-2015-045 Доставка на "Въглища кафяви каменни" 00164-2015-0033
MO-DIO-2015-044 Доставка на колани, вратовръзки, шалчета, чорапи и кортици 00164-2015-0032
MO-DIO-2015-043 Доставка на полушуби кожени, униформени ризи и яке за "ВМС" 00164-2015-0031
MO-DIO-2015-039 Доставка на обувки цели полеви, черни, зимни 00164-2015-0030
MO-DIO-2015-040 Доставка на обувки-боти и половинки, пуловери, фланелки моряшки и фланелки полеви 00164-2015-0029
MO-DIO-2015-042 Комплексна доставка на украса на полевите облекла за БА Не се прилага
MO-DIO-2015-027 Доставка на надувна лодка с извънборден мотор 00164-2015-0027
MO-DIO-2015-041 Доставка на спирачни парашутни системи – рамково споразумение 00164-2015-0026
Преди 01.10.2014 Застраховка при участие в международни учения със "Злополука", "Медицински разходи", "Каско, валидно за чужбина", "Щети на имущества" и "Пожар и природни бедствия" 00164-2014-0010
MO-DIO-2015-038 Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса, при изискванията на рамково споразумение № СПОР-43/07.10.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0005
MO-DIO-2015-037 Доставка на нерециклирана копирна хартия при изискванията на рамково споразумение № СПОР-42/07.10.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0005
MO-DIO-2015-036 Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сгради на Министерството на отбраната разположени в гр. София Не се прилага
MO-DIO-2015-035 Доков ремонт на фрегата „Дръзки“ с бордови номер 41 00164-2015-0025
MO-DIO-2015-034 Доставка на пликове и бланки при изискванията на рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0007
MO-DIO-2015-008 Консумативи и резервни части за хардуер 00164-2015-0023
MO-DIO-2015-033 Ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP автоматични телефонни централи (АТЦ) тип Siemens Hicom 00164-2015-0022
MO-DIO-2015-032 Доставка на рециклирана копирна хартия при изискванията на рамково споразумение № СПОР-41/07.10.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0005

Страници