Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2015-027 Доставка на надувна лодка с извънборден мотор 00164-2015-0027
MO-DIO-2015-041 Доставка на спирачни парашутни системи – рамково споразумение 00164-2015-0026
Преди 01.10.2014 Застраховка при участие в международни учения със "Злополука", "Медицински разходи", "Каско, валидно за чужбина", "Щети на имущества" и "Пожар и природни бедствия" 00164-2014-0010
MO-DIO-2015-038 Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса, при изискванията на рамково споразумение № СПОР-43/07.10.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0005
MO-DIO-2015-037 Доставка на нерециклирана копирна хартия при изискванията на рамково споразумение № СПОР-42/07.10.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0005
MO-DIO-2015-036 Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сгради на Министерството на отбраната разположени в гр. София Не се прилага
MO-DIO-2015-035 Доков ремонт на фрегата „Дръзки“ с бордови номер 41 00164-2015-0025
MO-DIO-2015-034 Доставка на пликове и бланки при изискванията на рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0007
MO-DIO-2015-008 Консумативи и резервни части за хардуер 00164-2015-0023
MO-DIO-2015-033 Ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP автоматични телефонни централи (АТЦ) тип Siemens Hicom 00164-2015-0022
MO-DIO-2015-032 Доставка на рециклирана копирна хартия при изискванията на рамково споразумение № СПОР-41/07.10.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0005
MO-DIO-2015-031 Електронни съобщителни услуги 00164-2015-0021
MO-DIO-2015-030 Превоз на личния състав на военно формирование 26 940 - гр. Стара Загора от местоживеене до месторабота и обратно. 00164-2015-0020
MO-DIO-2015-029 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитните мрежи на Inmarsat, Iridium и Thuraya 9041952
MO-DIO-2015-028 Доставка на канцеларски материали при изискванията на рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0007
MO-DIO-2015-026 Обществената поръчка е с предмет: „Авариен доков ремонт и агрегатна подмяна на главни корабни двигатели и дизел-генератор на базов миночистач „Прибой“ с бордови номер 63“. 00164-2015-0018
MO-DIO-2015-024 Застраховане на пътните превозни средства (ППС) на министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия със застраховка „Каско” за 2016 г. 00164-2015-0017
MO-DIO-2015-023 Ушиване на униформено облекло 00164-2015-0015
Преди 01.10.2014 Доставка на десантна парашутна система с кръгъл купол и тип "Летящо крило" 00164-2013-0036
Преди 01.10.2014 Застраховка "Злополука и медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен асистанс" на краткосрочно командировани в чужбина 00164-2013-0061

Страници