Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2015-077 Доставка на бойни бронирани колесни машини, отговарящи на изискванията посочени в Техническа спецификация ТС В 12.1995.14 - ВО и Изменение на Техническа спецификация ТС В 12.1995.14 - ВО, приложени към документацията за участие. 00164-2015-0057
Не се прилага Придобиване на кораби "Second hand" - лизингови вноски Не се прилага
MO-DIO-2015-076 Доставка на резервни части за зенитно-ракетна техника Не се прилага
MO-DIO-2015-075 Техническа поддръжка на комуникационно оборудване Не се изисква
MO-DIO-2015-074 Доставка на резервни части за радиолокационни станции от основния компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на радиолокационни запитвачи MSR-2000 I 00164-2015-0056
MO-DIO-2015-073 Доставка на резервни части за радиолокационни станции (РЛС) и подвижни радиовисотомери (ПРВ) 1РЛ130/1РЛ130Е, 1РЛ131РМ/Е, 5Н84Е, 5Н84АЭ-1Е, 1РЛ113Е, 1РЛ134 и 1РЛ128 00164-2015-0055
MO-DIO-2015-072 Пощенски и куриерски услуги 00164-2015-0054
MO-DIO-2015-071 Комплексна услуга за третиране на отпадъци 00164-2015-0053
МО-DIO-2015-070 Доставка на полушуби кожени за мъже и полушуби кожени за жени 00164-2015-0052
MO-DIO-2015-060 Доставка на масла, смазки и специални течности 00164-2015-0050
MO-DIO-2015-064 Доставка на горива за нуждите на МО и БА 00164-2015-0049
MO-DIO-2015-069 Ремонт на комуникационно-информационна техника на контингентите – ръчни, носими, возими и стационарни радиостанции HARRIS 00164-2015-0048
MO-DIO-2015-068 Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17 00164-2015-0047
MO-DIO-2015-067 Доставка на надувна лодка с извънборден мотор 00164-2015-0046
MO-DIO-2015-066 Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки по РС СПОР 51/05.12.2014 г. на ЦООП 00210-2014-0009
MO-DIO-2015-065 Комплексна доставка на украса на полевите облекла за БА 9046047
MO-DIO-2015-063 Доставка на авиационни гуми – рамково споразумение 00164-2015-0045
MO-DIO-2015-062 Сключване на рамково споразумение за "Планови и нeпланови ремонти на двигатели и авиационно оборудване за въздухоплавателни средства" 00164-2015-0044
MO-DIO-2015-061 Доставка на спирачни парашутни системи – рамково споразумение 00164-2015-0043
MO-DIO-2015-059 Изработка и доставка на наградни знаци и матрици за наградни знаци 9045824

Страници