Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2015-052 Застраховане със застраховки „Злополука“ и „Гражданска отговорност“ на военнослужещите и цивилните служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение; „Щети на имущество на геодезическите инструменти“ и „Професионална отговорност“. 00164-2015-0038
MO-DIO-2015-053 Компютърна техника и периферия 00164-2015-0037
Преди 01.10.2014 Рамково споразумение за доставка на радиоуправляеми мишени - до 19 бр., за срок от 48 месеца. Не се прилага
Преди 01.10.2014 Ремонт и поддръжка на комуникационно-информационна техника Преди 01.10.2014
MO-DIO-2015-051 Поддръжка на ГИС (географска информационна система) софтуера за информационната система за управление на войсковите имоти (ИСУВИ) Не се прилага
МО-DIO-2015-050 Доставка и монтаж на модул за спътникова свръзка в мрежата Inmarsat Fleet Broadband 500 Не се прилага
Преди 01.10.2014 г. Превоз на личния състав на военно формирование 00164-2013-0039
MO-DIO-2015-047 Доков ремонт на фрегата „Верни“ с бордови номер 42 00164-2015-0035
MO-DIO-2015-049 Доставка на компактен прибор за нощно виждане - Монокуляр Не се прилага
MO-DIO-2015-048 Пазарно проучване на единични пазарни цени на номенклатури от техническа спецификация ТС С 93.0996.11 Не се изисква
MO-DIO-2015-046 Техническа поддръжка на компютърна техника Не се прилага
MO-DIO-2015-045 Доставка на "Въглища кафяви каменни" 00164-2015-0033
MO-DIO-2015-044 Доставка на колани, вратовръзки, шалчета, чорапи и кортици 00164-2015-0032
MO-DIO-2015-043 Доставка на полушуби кожени, униформени ризи и яке за "ВМС" 00164-2015-0031
MO-DIO-2015-039 Доставка на обувки цели полеви, черни, зимни 00164-2015-0030
MO-DIO-2015-040 Доставка на обувки-боти и половинки, пуловери, фланелки моряшки и фланелки полеви 00164-2015-0029
MO-DIO-2015-042 Комплексна доставка на украса на полевите облекла за БА Не се прилага
MO-DIO-2015-027 Доставка на надувна лодка с извънборден мотор 00164-2015-0027
MO-DIO-2015-041 Доставка на спирачни парашутни системи – рамково споразумение 00164-2015-0026
Преди 01.10.2014 Застраховка при участие в международни учения със "Злополука", "Медицински разходи", "Каско, валидно за чужбина", "Щети на имущества" и "Пожар и природни бедствия" 00164-2014-0010

Страници