Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOA-2016-062 Поддържане на АИС „Документооборот“ и АИС „Документооборот за класифицирана информация“ 00164-2016-0052
MO-DOA-060 Застраховане на мисии в Косово, Босна и Херцеговина и Афганистан през 2017 г. -2019 г. 00164-2016-0051
MO-DOA-2016-063 Извършване на доставка на кутии на самолетните агрегати КСА-2 за самолет МиГ-29 00164-2016-0050
MO-DOA-2016-059 Предоставяне на електронни съобщителни услуги в мрежа BGAN на сателитен оператор Inmarsat 00164-2016-0047
MO-DOA-2016-061 Извършване на доставка на двигатели РД-33, сер. 2, за самолет МиГ-29 00164-2016-0048
MO-DOA-2016-057 Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност" 00164-2016-0046
MO-DOA-2016-058 Доставка на патрони, изстрели и взриватели по 6 обособени позиции Не се прилага
MO-DOA-2016-056 Застраховане със застраховки "Злополука и медицински разходи" на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, командировани в чужбина 00164-2016-0045
MO-DOA-2016-053 Доставка на горива за нуждите на БА 00164-2016-0041
MO-DOA-2016-052 Доставка на нови и рециклирани автобуси 00164-2016-0040
MO-DOA-2016-055 Доставка на лабораторна апаратура за анализ на горива и смазочни материали 00164-2016-0042
MO-DOA-2016-054 „Доставка на канцеларски материали” по сключено рамково споразумение на ЦОП СПОР 416/02.10.2015 г. 00210-2015-0004
MO-DOA-2016-047 Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолети Ми-17 00164-2016-0038
MO-DOA-2016-051 Доставка на авиационни гуми за самолети Ан-2Т и вертолети Ми-17 и Ми-24 00164-2016-0039
MO-DOA-2016-046 Осигуряване на сателитен пренос по направление Република България – Ислямска Република Афганистан 00164-2016-0037
MO-DOA-2016-050 „Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства” по сключено рамково споразумение на ЦОП СПОР 447/12.11.2015 г. 00210-2015-0008
MO-DOA-2016-049 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки” по сключено рамково споразумение на ЦОП СПОР 446/12.11.2015 г. 00210-2015-0008
MO-DOA-2016-048 Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картон и други Не се прилага
MO-DOA-2016-044 Възстановяване на летателната годност на самолети Л-410 УВП-Э3 00164-2016-0036
MO-DOA-2016-045 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS или еквивалентно/и с национално покритие и специализирани доставки и услуги 00164-2016-0035

Страници