Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOA-2016-056 Застраховане със застраховки "Злополука и медицински разходи" на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, командировани в чужбина 00164-2016-0045
MO-DOA-2016-053 Доставка на горива за нуждите на БА 00164-2016-0041
MO-DOA-2016-052 Доставка на нови и рециклирани автобуси 00164-2016-0040
MO-DOA-2016-055 Доставка на лабораторна апаратура за анализ на горива и смазочни материали 00164-2016-0042
MO-DOA-2016-054 „Доставка на канцеларски материали” по сключено рамково споразумение на ЦОП СПОР 416/02.10.2015 г. 00210-2015-0004
MO-DOA-2016-047 Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолети Ми-17 00164-2016-0038
MO-DOA-2016-051 Доставка на авиационни гуми за самолети Ан-2Т и вертолети Ми-17 и Ми-24 00164-2016-0039
MO-DOA-2016-046 Осигуряване на сателитен пренос по направление Република България – Ислямска Република Афганистан 00164-2016-0037
MO-DOA-2016-050 „Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства” по сключено рамково споразумение на ЦОП СПОР 447/12.11.2015 г. 00210-2015-0008
MO-DOA-2016-049 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки” по сключено рамково споразумение на ЦОП СПОР 446/12.11.2015 г. 00210-2015-0008
MO-DOA-2016-048 Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картон и други Не се прилага
MO-DOA-2016-044 Възстановяване на летателната годност на самолети Л-410 УВП-Э3 00164-2016-0036
MO-DOA-2016-045 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS или еквивалентно/и с национално покритие и специализирани доставки и услуги 00164-2016-0035
MO-DOA-2016-043 Доставка на нерециклирана копирна хартия Не се прилага
MO-DOA-2016-042 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марка Hewlett – Packard (Хюлет Пакард)" по сключено рамково споразумение на ЦОП СПОР 445/12.11.2015 г. 00210-2015-0008
MO-DOA-2016-040 Сключване на рамково споразумение за доков ремонт на кораби от състава на ВМС за проекти 1159, 1241.1, 1241.2 и 1265Э 00164-2016-0034
MO-DOA-2016-041 Доставка на "Въглища кафяви каменни" 00164-2016-0033
MO-DOA-2016-039 Създаване на мишенна обстановка за извършване на тренировки и стрелби с екипажи от изтребителната авиация (ИА) и разчети от зенитно-ракетни войски (ЗРВ) 00164-2016-0032
MO-DOA-2016-038 Доставка на полеви обувки и маратонки по обособени позиции 00164-2016-0031
MO-DOA-2016-033 Застраховане на мисии в Косово, Босна и Херцеговина и Афганистан. 00164-2016-0030

Страници