Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOA-2017-056 Доставка на мобилна модулна гориво-зарядна станция 00164-2017-0047
MO-DOA-2017-069 Абонамент и доставка на преса - 2018 г. 9071584
MO-DOA-2017-067 Доставка на алфа спектрометрична система и индивидуален дозиметър 00164-2017-0045
MO-DOA-2017-063 Борсова сделка за доставка на горива 00164-2017-0044
MO-DOA-2017-065 Продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода за нуждите на Министерство на отбраната 00164-2017-0043
MO-DOA-2017-031 Доставка на нови и рециклирани и/или използвани автобуси - рамково споразумение 00164-2017-0041
MO-DOA-2017-064 Доставка на природен газ за Военно окръжие – Кюстендил 00164-2017-0040
MO-DOA-2017-062 Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната“ – Пловдив 00164-2017-0039
MO-DOA-2017-050 Доставка на акумулаторни батерии 9070285
MO-DOA-2017-061 Доставка на парашутна материална част Не се прилага
MO-DOA-2017-044 Доставка на масла, смазки и специални течности 00164-2017-0038
MO-DOA-2017-057 Доставка на "Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1", "Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1" и "Изстрел с инертна граната за 73 мм оръдие 2 А – 28 на БМП-1" 00164-2017-0037
MO-DOA-2017-059 Придобиване на компютри за БА 00164-2017-0033
MO-DOA-2017-058 Доставка на компютърна техника и периферия 00164-2017-0032
MO-DOA-2017-060 Доставка на резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse 00164-2017-0034
MO-DOA-2017-055 Доставка на автомобилни гуми 00164-2017-0031
MO-DOA-2017-054 Доставка на йон-мобилен спектрометър Не се прилага
MO-DOA-2017-053 Доставка на пликове и бланки 00210-2015-0004
MO-DOA-2017-052 Доставка на канцеларски материали 00210-2015-0004
MO-DOA-2017-051 Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сгради на Министерство на отбраната, разположени в София Не се прилага

Страници