Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2014-010 Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми: УД 03-14/2014 и УД 03-15/2014 00164-2014-0015
Преди 01.10.2014 г. Доставка на автомобилно гориво доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили - по рамково споразумение № С-8/27.08.2012 г., сключено от ЦООП. 12.11.2012 г.: УД 06-7/2012 00210-2012-0009
Преди 01.10.2014 г. Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки по рамково споразумение № С-17/03.10.2012 г. на ЦООП - УД 12-39/2014 00210-2012-0010
Преди 01.10.2014 г. Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с търговска марка Hewlett Packard по рамково споразумение № С-16/03.10.2012 г. на ЦООП: УД 12-43/2014 Не се прилага
Преди 01.10.2014 г. Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на военно формирование 26940 – Змейово – Стара Загора: УД 12-41/2014 00164-2014-0006
MO-DIO-2014-009 Доставка на "Лабораторна апаратура за анализ на ГСМ", монтаж и обучение 00164-2014-0027
MO-DIO-2014-008 Доставка на летателни облекла за нуждите на Българската армия: РС УД 05-11/2014 00164-2014-0012
Публикувана-17.09.2014 г. Доставка на пиросредства за МиГ-21 Не се прилага
MO-DIO-2014-007 „Следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух /АИСККАВ/” съгласно Техническа спецификация ТС Л 03.1862.14 9035310
MO-DIO-2014-006 Доставка на „Система за управление и архивиране на електронна поща” 9035252

Страници