Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Преди 01.10.2014 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Услуга за следгаранционна поддръжка на комуникационни и информационни системи: УД 04-8/2014 Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Цялостна поддръжка на копирна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Пощенски и куриерски услуги за нуждите на централната администрация 00164-2012-0052
Преди 01.10.2014 Доставка на спирачни парашутни системи за самолети МиГ-21 00164-2010-0034
Преди 01.10.2014 Интегрирана логистична поддръжка на самолети “Pilatus” PC-9M и PC-12/45 00164-2013-0044
14-00-4/12.11.2014 г. Проект „Централно военно окръжие (Министерство на отбраната) – електроннa и достъпна администрация”, Договор № 13-31-1/07.04.2014 г. 00164-2014-0032
МО-DIO-2014-014 Доставка и монтаж на модул за спътникова свръзка в мрежата Inmarsat Fleet Broadband 500 Не се прилага
MO-DIO-2014-013 Допълнителни дейности на базов миночистач „Шквал“ с бордови номер 62 00164-2014-0031
Преди 01.10.2014 г. Доставка на 7,62 мм Самозарядна карабина „Симонов“ с ИКЗ, ремонтен ЗИП за 7,62 мм Самозарядна карабина „Симонов“и групов комплект ЗИП за 7,62 мм Самозарядна карабина „Симонов“ Преди 01.10.2014

Страници