Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Преди 01.10.2014 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитна система Inmarsat и обучение 00164-2013-0043
Преди 01.10.2014 Електронни съобщителни услуги Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Следгаранционна техническа поддръжка на ПИКИС Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на настолни компютри Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на преносими компютри, цветни лазерни принтери, скенери и непрекъсваеми токозахранващи устройства: Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на принтери лазерни и лазерни мултифункционални устройства Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитните мрежи на INMARSAT, IRDIUM И THURAYA Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддръжка на компютърна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Услуга за следгаранционна поддръжка на комуникационни и информационни системи: УД 04-8/2014 Преди 01.10.2014

Страници