Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2014-007 „Следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух /АИСККАВ/” съгласно Техническа спецификация ТС Л 03.1862.14 9035310
MO-DIO-2014-006 Доставка на „Система за управление и архивиране на електронна поща” 9035252
Преди 01.10.2014 г. Публикуване на обяви на Министерството на отбраната в централен и регионален печат: УД 12-4/2014 9024310
Преди 01.10.2014 г. Доков ремонт на базов миночистач „Шквал“ с бордови № 62: УД 12-33/2014 00164-2014-0003
Преди 01.10.2014 г. Индивидуален договор за „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса”: УД 11-2/2014 00210-2013-0004
Преди 01.10.2014 г. Индивидуален договор за „Доставка на нерециклирана копирна хартия”: УД 11-5/2014 00210-2013-0004
Преди 01.10.2014 г. Индивидуален договор за „Доставка на рециклирана копирна хартия”: УД 11-3/2014 00210-2013-0004
Преди 01.10.2014 г. Доставка на пликове и бланки: УД 11-4/2014 00210-2013-0015
MO-DIO-2014-005 Комплексна доставка на оригинални тонери за печатащи устройства 9035170
Преди 01.10.2014 г. Доставка на канцеларски материали: УД 11-1/2014 00210-2013-0015

Страници